sobota, 15 sierpnia 2020 05:51

Szkoły otrzymały dyspozytory, a Dziesiątka dofinansowanie na termomodernizację

Autor Mirosław Haładyj
Szkoły otrzymały dyspozytory, a Dziesiątka dofinansowanie na termomodernizację

11 sierpnia brzeskie podstawówki zostały wyposażone w dyspozytory do odkażania rąk. Tego samego dnia burmistrz Brzeska, Tomasz Latocha podpisał dofinansowanie na termomodernizację Dziesiątki.

We wtorek 11 sierpnia strażacy z OSP Bucze odwiedzili działające na terenie gminy przedszkola, w których montowali automatyczne stacje do dezynfekcji rąk. Te wizyty to jeden z elementów prowadzonej przez tę jednostkę akcji w ramach finansowanego przez Narodowy Fundusz Wolności projektu polegającego na uzupełnianiu zadań administracji publicznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Przypomnijmy, że dofinansowanie w wysokości 48 800 złotych stanowiło prawie 100 procent założonych kosztów, a pozytywnie rozpatrzony przez komisję wniosek przygotowali pracownicy Urzędu Miejskiego.

Bardzo dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Brzesku. Dzięki ich pomocy przy napisaniu skomplikowanego wniosku udało nam się otrzymać dofinansowanie jako nieliczna jednostka OSP w skali całego kraju

mówi prezes OSP Bucze, Daniel Szczupał.

Niezmiernie się cieszymy z tej akcji. Z pewnością stacje do dezynfekcji w przedszkolach się przydadzą, szczególnie że niedługo początek roku szkolnego. Każda kolejna wizyta w przedszkolu motywuje nas jeszcze bardziej do dalszego działania na rzecz społeczności lokalnej

dodaje.

Druhom z Bucza towarzyszył burmistrz Brzeska Tomasz Latocha, dla którego była to też okazja do sprawdzenia stanu przygotowań tych placówek do zbliżającej się inauguracji nowego roku szkolnego.

Jestem zbudowany stanem, jaki zastałem we wszystkich odwiedzonych przez mnie przedszkolach

– komentuje swój „objazd” burmistrz.

– Mogę stanowczo stwierdzić, że na trzy tygodnie przed końcem wakacji niemal wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Nasze placówki są bardzo dobrze przygotowane do przyjęcia dzieci, pod względem technicznym i estetycznym. Wszystkie pomieszczenia są odnowione i uzupełnione o niezbędny sprzęt, a na naszych najmłodszych mieszkańców czekają nowe zabawki, które na pewno pozytywnie wpłyną na ich rozwój.

Dyrektorzy i pracownicy przedszkoli są w pełni przygotowani do pracy w warunkach zagrożenia epidemicznego. Zapewniają, że wszelkie wytyczne sanitarnych służb są i będą u nich rygorystycznie przestrzegane. Szczególną dbałością otoczone są kuchnie  i pomieszczenia sanitarne, a dezynfekcja całych obiektów prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi normami.

Nie tylko wnętrza przedszkoli wywołują pozytywne wrażenie. Burmistrz wysoko ocenia stan otaczających je ogródków, gdzie obok placów zabaw wzrok przyciągają ukwiecone rabatki, z którymi sąsiadują grządki z pożywnymi warzywami, stanowiącymi istotne uzupełnienie przedszkolnych jadłospisów, uwzględniających zasady zrównoważonej diety, gwarantującej prawidłowy rozwój młodych organizmów. Przy niektórych placówkach jeszcze przed wakacjami zainstalowane zostały małe inspekty, w ramach prowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska edukacyjnej akcji promującej wśród dzieci zdrowy styl życia.

– Do spraw oświaty podchodzimy kompleksowo. Wychowaniem przedszkolnym w naszej gminie zajmują się wysoko wykwalifikowane opiekunki. My staramy się, aby zarówno pracownicy tych placówek jak i powierzone ich pieczy dzieci spędzały czas w komfortowych warunkach. Stąd też dbałość o odpowiednie wyposażenie, ale też o równie ważną estetykę tych placówek, których standard systematycznie podnosimy

– mówi Tomasz Latocha.

Dotacja dla Dziesiątki

Tego samego dnia Gmina Brzesko otrzymała też unijne dofinansowanie na termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 10. We wtorek burmistrz Brzeska Tomasz Latocha odebrał w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego promesę dotyczącą dotacji ze środków Unii Europejskiej przyznanej gminie Brzesko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na wykonanie termomodernizacji budynku, w którym mieści się Publiczne Przedszkole nr 10. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji sporządzili pracownicy Urzędu Miejskiego. Jest to jeden z 25 projektów pozytywnie zaopiniowanych przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Koszt termomodernizacji Dziesiątki według szacunków ma wynieść 854 tysiące złotych. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota blisko pół miliona. Pozostała kwota - 365 792 zł, to fundusze własne gminy. W ramach zaplanowanych prac wykonane zostaną: izolacja ścian fundamentowych, ocieplenie styropianem ścian i stropodachu oraz wymiana okien (wraz z parapetami) i drzwi zewnętrznych. Na tym nie koniec, bo ponadto zostanie zmodernizowana instalacja centralnego ogrzewania (zainstalowane zostaną 54 grzejniki płytowe), a dodatkowo zamontowana będzie instalacja fotowoltaiczna (64 tzw. moduły fotowoltaiczne).

Z energetycznego audytu dotyczącego przedszkola, wynika że termomodernizacja tego obiektu spowoduje 60-procentowy wzrost energetycznej efektywności, redukcję emisji dwutlenku węgla o 60 procent, a także zbliżone procentowo obniżenie emisji szkodliwych substancji. To kolejna inwestycja, która przynosi naszej gminie trzy jakże istotne korzyści związane z oszczędnościami, ochroną środowiska i poprawą wizerunku. Tylko w zeszłym roku dzięki unijnym dotacjom zakończono prace obejmujące ocieplenie sześciu szkolnych budynków oraz siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Burmistrz Latocha zapowiedział też, że do tej samej placówki w najbliższych miesiącach uruchomiony zostanie nowy, wygodniejszy i bezpieczniejszy dojazd. Już zostały zlecone poprzedzające budowę prace geodezyjne i techniczne.

koronawirus najnowsze informacje

Fot. i inf.: UG Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje