czwartek, 11 lipca 2019 11:43

Tarnów: Blisko tysiąc uczniów nie przyjętych do szkół! Ile zostało wolnych miejsc w naborze dodatkowym?

Autor Marzena Gitler
Tarnów: Blisko tysiąc uczniów nie przyjętych do szkół! Ile zostało wolnych miejsc w naborze dodatkowym?

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi naboru do tarnowskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych Urząd Miasta Tarnowa informuje o liczbie przyjętych według stanu z 10 lipca z godziny 12. Jednoczesnie przypomina, że rekrutacja, która uzupełniająca rozpoczęła się 11 lipca i potrwa do 23 sierpnia, może znacznie zmienić liczby uczniów w poszczególnych oddziałach tarnowskich szkół.

11 czerwca został zamknięty etap naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, który polegał na założeniu elektronicznych kont przez kończących naukę uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, chcących kontynuować naukę w miejskich szkołach ponadpodstawowych.

Tarnowskie szkoły ponadpodstawowe przygotowały na rok szkolny 2019/2020 w sumie 5200 miejsc. Zainteresowani absolwenci podstawówek i gimnazjów założyli 5627 kont w tym: 2773 uczniów po VIII klasach szkół podstawowych i 2854 uczniów po III klasach gimnazjów. Każdy z uczniów, którzy założyli konta, miał prawo w Tarnowie wybrać trzy szkoły – pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

W kolejnym etapie rekrutacji szkoły przeprowadzały weryfikację i tworzyły listy zakwalifikowanych na podstawie liczby zgromadzonych przez uczniów punktów (m.in. punkty za świadectwo, za końcowe oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, punkty odpowiednio za sprawdzian ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny, za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za aktywność społeczną…). Ten etap zakończył się we wtorek 9 lipca o godzinie 15.

Według obecnie dostępnych danych wiadomo, iż do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych przyjętych zostało 2106 uczniów-absolwentów gimnazjów i do szkół ponadpodstawowych 2100 uczniów – absolwentów szkół podstawowych.

Dla absolwentów gimnazjów 10 lipca było do dyspozycji 237 wolnych miejsc, dla absolwentów podstawówek – 219 miejsc. Gdzie są i ile jest woelnych miejsc można na bieżąco sprawdzać na: https://malopolska-posp.edu.com.pl - Na obecnym etapie wszystko wskazuje na to, że w Tarnowie nie będziemy mieli do czynienia z problemem, który dotknął inne miasta, w których szkołach zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych - zapewniają władze.

Z pierwszych danych wynika również, iż do tarnowskich liceów przyjęto 1133 uczniów po gimnazjach i 1166 po podstawówkach (przygotowano odpowiednio 1404 i 1126 miejsc). Do techników przyjęto 698 uczniów po gimnazjach i 704 po szkołach podstawowych. Do szkół branżowych I stopnia (dawniej zasadnicze szkoły zawodowe) przyjęto 232 osoby po gimnazjach i 227 po szkołach podstawowych.

11 lipca rozpoczął się etap uzupełniający rekrutacji i dopiero po jego zakończeniu będzie wiadomo, jaka liczba uczniów ostatecznie zasiądzie 2 września w ławkach tarnowskich szkół ponadpodstawowych.

Tarnowskie szkoły podstawowe i gimnazjalne, zarówno publiczne jak i niepubliczne, ukończyło w minionym roku szkolnym 2458 uczniów. Z liczby założonych kont w początkowym etapie rekrutacji w czerwcu wynika, iż dalszą nauką w miejskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych było 3169 uczniów, którzy gimnazja i podstawówki kończyli w innych miejscowościach.

inf. UM Tarnowa

zobacz też:

Tarnów: Rekrutacja - w których szkołach najwięcej chętnych, a gdzie są wolne miejsca?

Tarnów - najnowsze informacje