środa, 3 czerwca 2020 08:55

Tarnów. Dają wsparcie opiekunom osób niepełnosprawnych

Autor Marzena Gitler
Tarnów. Dają wsparcie opiekunom osób niepełnosprawnych

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych „Bezpieczna Przystań” w Tarnowie prowadzi nabór uczestników do projektu „Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”.

„Bezpieczna Przystań” oferuje opiekunom nieformalnym wsparcie między innymi w postaci całodobowej opieki zastępczej. Centrum dysponuje siedmioma pokojami dwuosobowymi i trzyosobowymi wyposażonymi w łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mieszkańcami opiekować będzie się wykwalifikowana kadra, w skład której wchodzą opiekunki i pielęgniarki. Pobyt w Centrum jest nieodpłatny.

W ramach projektu, opiekunowie nieformalni mogą również skorzystać z grupowych warsztatów z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi, grup wsparcia umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy opiekunami, szkoleń cyfrowych oraz coachingu, mającego za zadanie wzmocnienie spójności pomiędzy wartościami rodzinnymi i własnymi potrzebami.

Komplet dokumentów rekreacyjnych pobrać można ze strony internetowej: https://www.bezpiecznaprzystan.com.pl/opieka-zastepcza. Dostępne są one również bezpośrednio w placówce, przy ul. Sanguszków 28A. Wnioski składać można drogą telefoniczną (14 688 00 42 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16) i mailową (rekrutacja@bezpiecznaprzystan.pl). Można również wrzucać je do skrzynki znajdującej się w ośrodku.

Oprócz usług opieki zastępczej, Centrum uruchomiło także, mieszczącą się przy ul. Sanguszków 28A, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Szczegółowe informacje dotyczące wypożyczalni uzyskać można od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 pod numerem telefonu 14 688 00 44.

Warto też wspomnieć, że czynna jest całodobowa infolinia dla opiekunów osób niesamodzielnych. Pod numerem telefonu 14 688 00 43 mogą oni otrzymać informacje o dostępnym wsparciu.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

UM Tarnowa (sm), Fot. www.bezpiecznaprzystan.com.pl

Tarnów - najnowsze informacje