piątek, 14 czerwca 2019 12:55

Tarnów: Rekrutacja - w których szkołach najwięcej chętnych, a gdzie są wolne miejsca?

Autor Marzena Gitler
Tarnów: Rekrutacja - w których szkołach najwięcej chętnych, a gdzie są wolne miejsca?

Trwa nabór do szkół ponadgimnazjalnych. Sprawdziliśmy które kierunki są najbardziej oblegane, a gdzie są jeszcze wolne miejsca w Tarnowie. Gdzie najwięcej chętnych, a gdzie są wolne miejsca?

Największym zainteresowaniem uczniów cieszą się licea, a wśród nich IV Liceum w Tarnowie. Jeśli chodzi o profile to najchętniej uczniowie wybierają klasy biologiczno-chemiczne – informuje Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Tarnowie.
Dla przykładu wśród liceów czteroletnich w IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 w Tarnowie – w profilu 1C/W językowy jest 16 osób na 1 miejsce. Jeszcze więcej 15,7 jest klasie CG/W językowej LO IV, 15,3 na kierunek architektoniczny w IV LO. Rekordowy jest kierunek matematyczno-geograficzny z językiem angielskim w IV LO – tu na jedno miejsce przypada aż 21,7 kandydatów. W I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie w klasie 1E [O] mat-ang na 1 miejsce jest 12,1 kandydata, 10,7 uczniów ubiega się o jedno miejsce w klasie biol-chem w IV LO, 10,5 kandydatów na 1 miejsce jest w klasie pol-biol-ang w czteroletnim LO V.

Wolne miejsca są za to jeszcze w klasie sportowej – koszykówka w XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie gdzie na 30 miejsc aplikowało 12 kandydatów.

Licea czteroletniekandydatówmiejscI Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie643192II Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie556160III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie560238IV Liceum Ogólnokształcące w ZSO Nr 1 w Tarnowie699142V Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie463  96VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie399128XIV Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Tarnowie380  96XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w ZSO638   20XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe w Tarnowie 194 154


Wśród techników najbardziej oblegane w tym roku jest Technikum nr 5 w ZSOiT i Technikum nr 4.

Technika pięcioletnie kandydatów miejscTechnikum Nr 1 w ZST w Tarnowie 543 192Technikum Nr 2 w CKZiU w Tarnowie 167 128Technikum Nr 3 w ZSEG w Tarnowie 312192Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w ZSME w Tarnowie 537128Technikum Nr 5 w ZSOiT w Tarnowie 408  96Technikum Nr 6 w ZSTZ w Tarnowie149  96Technikum Nr 7 w ZSB w Tarnowie 209210Technikum Nr 9 w ZSEO w Tarnowie 287192

Statystyki innych szkół i wyniki naboru można śledzić na stronie: https://malopolska-posp.edu.com.pl

Wśród ofert jakie proponują technika najwięcej chętnych na 1 miejsce wybrało klasę Technik informatyk (ang-niem) w Technikum Nr 4 im. Tadeusza Tertila w ZSME w Tarnowie, gdzie na 1 miejsce przypada 12 kandydatów. Dużym zainteresowaniem cieszą się też klasy informatyczne, elektroniczne, mechatroniczne i elektryczne, gdzie przypada 9-10 na jedno miejsce.

Zdecydowanie mniej uczniów zainteresowanych jest szkołami branżowymi. Tylko 14 kandydatów zgłosiło się do 30-osobowej klasy wielozawodowej w Rzemieślniczej Branżowej Szkole I-stopnia (RCSZ w Tarnowie. Tylko 5 uczniów chce uczyć się zawodu piekarza, 11 - elektromechaniki pojazdów samochodowych, 28 - mechaniki pojazdów samochodowych, 21 – zawodu sprzedawcy, 14 - ogrodnictwa, 4 – rolnictwa, 8 – zawodu kucharza, 14 – cukiernika, 7 - montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, 2 - ślusarza, 12 – fryzjerstwa i 2 - operatora urządzeń przemysłu szklarskiego.

Dla większości chętnych są miejsca – zapewnia Wydział Edukacji. Wśród kandydatów do tarnowskich szkół ponadgimnazjalnych podobnie jak w latach ubiegłych, tylko część to mieszkańcy Tarnowa. Tarnowskie szkoły podstawowe i gimnazjalne, zarówno publiczne jak i niepubliczne, ukończyło w dobiegającym końca bieżącym roku szkolnym 2458 uczniów. Wynika z tego, iż dalszą nauką w miejskich szkołach ponadpodstawowych zainteresowanych jest 3169 uczniów, którzy gimnazja i podstawówki kończyli w innych miejscowościach.

Teraz szkoły przeprowadzą weryfikację i stworzą listy przyjętych na podstawie liczby zgromadzonych przez uczniów punktów (m.in. punkty za świadectwo, za końcowe oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, punkty za egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny, za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za aktywność społeczną…). Ustalone odgórnie punktowe minimum w liceach ogólnokształcących wynosi 100, choć dyrektorzy placówek mogą ten limit podnieść – np. w III LO w Tarnowie wynosi on 130 punktów. Limit dla techników to 95 punktów. 28 czerwca o godz. 12 opublikowane zostaną listy zakwalifikowanych do wybranej szkoły. Rozpocznie się czas na ostateczne decyzje i złożenie oryginału świadectwa. 10 lipca o godz. 12 opublikowane zostaną listy przyjętych do szkół.

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka