piątek, 18 października 2019 14:49

Tarnów: Ruszyła budowa PSZOK-ów

Autor Marzena Gitler
Tarnów: Ruszyła budowa PSZOK-ów

W tarnowskim PUK przy ulicach Kąpielowej i Komunalnej ruszyła budowa nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – tzw. PSZOK. Na ten cel PUK pozyskał środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość brutto projektu wynosi prawie 6,6 mln zł, w tym uzyskane dofinansowanie to 3.650.000 zł.

W obu zakładach PUK od kilku lat funkcjonują PSZOK-i, ale w obliczu rosnących z roku na rok ilości segregowanych przez mieszkańców odpadów komunalnych, zapadła decyzja o budowie nowych punktów – większych i bardziej funkcjonalnych.
PUK po skutecznej aplikacji o środki unijne, wyłonił w przetargu inżyniera kontraktu – HTS Sp. z o.o. z Rzeszowa, a następnie wykonawcę – MTM Budownictwo Sp. z o.o. w Tarnowie, który w systemie zaprojektuj i wybuduj zrealizuje inwestycję. Obecnie ten doświadczony wykonawca – na koncie firmy jest budowa wielu obiektów gospodarki odpadami w całej Polsce – rozpoczął prace budowlane.

Na ul. Komunalnej PSZOK znajdzie się w zupełnie innym miejscu, niż był dotychczas. Będzie też znacznie większy. Powierzchnia planowanego obiektu to pół hektara, gdy dotychczasowy PSZOK miał zaledwie 12 arów. Głównym elementem nowego PSZOK będzie najazdowa rampa z kontenerami. Taki układ ułatwi mieszkańcom wjazd i wyładunek posegregowanych odpadów do kontenerów stojących u podnóża rampy. Pomieszczenia znajdujące się pod rampą będą służyć obsłudze punktu m.in. do przechowywania narzędzi i magazynowania odpadów wrażliwych na warunki atmosferyczne.

Przypomnijmy, że do PSZOK mieszkańcy mogą bezpłatnie dostarczać posegregowane odpady, m.in. takie jak: plastik, szkło, metal, papier, gruz, odpady wielkogabarytowe, odpady zielone.

- W PSZOK-u przy ul. Komunalnej oprócz gospodarki odpadami prowadzić będziemy edukację ekologiczną – mówi Piotr Zieliński, kierownik Składowiska w PUK przy ul. Komunalnej. – Będzie tu ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi, będą ławki, stojaki dla rowerów. Już dzisiaj zapraszamy szkoły i przedszkola.

PSZOK w zakładzie przy ul. Kąpielowej będzie miał podobny układ, jak ten przy Komunalnej, tj. rampa wyładowcza z kontenerami, ale bez ścieżki edukacyjnej. Jego lokalizacja i powierzchnia nie ulegną zmianie względem dotychczasowego, ale gruntownie zmieni się wyposażenie, poprawiając funkcjonalność i efektywność obiektu.

Budowa obu nowych PSZOK zakończy się w grudniu br.

Potrzebę budowy nowych – większych i lepiej wyposażonych – punktów uzasadnia m.in. rosnąca ilości odpadów zbieranych selektywnie przez PUK w PSZOK-ach w ubiegłych latach:
2014 r. – 3.135,5 ton
2015 r. – 6.256,1 ton
2016 r. – 7.415,6 ton
2017 r. – 9.128,0 ton
2018 r. – 8.696,0 ton

mat. prasowe

Tarnów - najnowsze informacje