sobota, 2 listopada 2019 07:00

Tarnów świętował 101 lat swojej niepodległości

Autor Marzena Gitler
Tarnów świętował 101 lat swojej niepodległości

Wspólną, uroczystą sesją Rady Miejskiej w Tarnowie i Rady Powiatu Tarnowskiego rozpoczęły się 30 października tegoroczne obchody 101. rocznicy wyzwolenia Tarnowa spod zwierzchności zaborcy. Podczas sesji przyznano medale prezydenta RP za długoletnią służbę, Dukaty Tarnowskie oraz nagrody im. Tadeusza Tertila.

Medale dla zasłużonych

Uroczysta sesja była pod hasłem "Tarnów - Pierwsze Niepodległe" okazją, by przyznać wyróżnienia i nagrody. Medale w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy wręczyli Zbigniew Starzec, wicewojewoda małopolski, oraz prezydent Roman Ciepiela. Odznaczenia państwowe trafiły do zasłużonych pracowników Urzędu Miasta Tarnowa, Tarnowskiego Klastera Przemysłowego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. W gronie złotych medalistów znaleźli się: Anna Mróz, Beata Różowska, Tadeusz SIeńczak, zaś srebrnych – Katarzyna Tyrka.

Kolejne odznaczenia – Dukaty Tarnowskie – przyznano członkom Komitetu Opieki nad Starym Cmentarzem w Tarnowie: Antoniemu Sypkowi, Annie Bułdys, Ryszardowi Lisowi, Tadeuszowi Trzosowi i Stanisławowi Olszówce. Wyróżnienia te otrzymali za działalność społeczną na rzecz ratowania zabytków jednej z najstarszych polskich nekropolii i zachowania pamięci o mieszkańcach Tarnowa. Dodajmy, że nagrodzeni wolontariusze kwestują już od 20 lat.

Nagrody im. Tadeusza Tertila

Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć nagród dla laureatów Nagrody im. Tadeusza Tertila, przyznawanej za najlepsze prace dyplomowe.

– Są różne sposoby upamiętnienia naszych wielkich rodaków – pomniki, obeliski, tablice pamiątkowe, nazwy ulic i skwerów. To, jak upamiętniono Tadeusza Tertila, jest wyjątkowe – mówił z kolei Roman Łucarz, starosta tarnowski, zaznaczając, jak wielkie znaczenie ma nagroda im. Tertila.

W konkursie mogli brać udział absolwenci uczelni, którzy przygotowali pracę dyplomową dotyczącą Tarnowa lub powiatu tarnowskiego. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz reprezentantów uczelni uznała, że nagrodę z obszaru nauk humanistyczno-społecznych otrzyma Kazimierz Noga z Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie za pracę Nietolerancja wśród młodzieży ponadgimnazjalnej oraz ich stosunek do mniejszości społecznej w szkole. Wyróżnienie przyznano Jolancie Jasielec, absolwentce Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, za pracę „«Austria Felix» dzisiaj. Współczesna recepcja mitów galicyjskich w południowej Polsce”.

– Zauważyłam pewne różnice, które są w nostalgiach panujących w Poznaniu i w regionie tarnowskim, moich rodzinnych stronach. Pomysł poparli moi profesorowie. W badaniach wsparło mnie dużo osób, które pamiętały mnie jeszcze ze szkoły. Nauczyciele pomogli mi przeprowadzić badania, ankiety wśród uczniów. Biblioteka też chętnie udostępniła informacje o statystykach – zaznaczała Jolanta Jasielec.


W kolejnej kategorii, nagrodę z obszaru nauk techniczno-przyrodniczych otrzymała Kinga Wojtanowska z Politechniki Krakowskiej za pracę „Niskoenergetyczne, zrównoważone osiedle mieszkaniowe jako modelowy system kształtowania terenów podmiejskich miasta Tarnowa”. Wyróżnienie powędrowało do Konrada Niemca, również z Politechniki Krakowskiej, który zajął się tematyką Wątoku – „Monitoringu wód cieku Wątok pod kątem wybranych zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego”.

Komisja uznała, że w przypadku kategorii najlepsza praca inżynierska, najciekawsza należała do Dagmary Kras z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - „Porównanie efektywności procesu ozonowania w procesach usuwania zanieczyszczeń organicznych”.

– Moje badania prowadziłam w Tarnowskich Wodociągach. Odbywałam tam wcześniej praktykę studencką. Dużo badań jest robionych w krakowskich wodociągach, natomiast w tarnowskich jeszcze nie było, dlatego uznałyśmy z moją panią promotor, że to dobry pomysł – wyjaśniała Dagmara Kras. Wyróżnienie przyznano Karolinie Staniendzie z Politechniki Krakowskiej, która broniła pracę dyplomową dotyczącą Rewitalizacji Starej Synagogi w Tarnowie.


W tym roku autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymali w nagrodę po 4 tys. złotych, inżynierskich 3 tys. zł, zaś wyróżnieni mogli liczyć na czek w wysokości tysiąca złotych.


Powyborcze zmiany w radzie

Na sesji do grona radnych dołączyła Barbara Koprowska. Zastąpiła Piotra Saka, który w ostatnich wyborach parlamentarnych zdobył mandat poselski. Nowa radna złożyła ślubowanie. Barbara Koprowska została wybrana z okręgu nr 4 (os. Jasna, os. Westerplatte, os. Legionów). W ostatnich wyborach samorządowych uzyskała 670 głosów – trzeci wynik w swoim okręgu. To nie pierwsza kadencja Barbary Koprowskiej. W Radzie Miejskiej zasiadała m.in. w latach 2014-2018.

Pamięci Tadeusza Tertila

Uroczysta sesja w tarnowskim Ratuszu poświęcona była osobie Tadeusza Tertila, burmistrza Tarnowa w latach 1907-1923. Podczas uroczystości przypomniano fragmenty protokołu sesji z 30 października 1918 r.

– Odczuwamy wzruszenie, zdając sobie sprawę, że w tej sali sto jeden lat temu ówcześni radni podejmowali ważną decyzję. To był akt odwagi. Wspominamy ten dzień, ciesząc się, że to właśnie Tarnów był tym jednym z pierwszych miast, które ogłosiły niepodległość – podkreślał prezydent Roman Ciepiela. W wydarzeniu wziął udział Roman Tertil, wnuk burmistrza Tadeusza Tertila. – W mojej rodzinie dziadek był zawsze obecny. Mój ojciec, Władysław, często z nami o nim rozmawiał, babcia również. W czasach komunistycznych dziadka nazwisko nie było w ogóle wymieniane, teraz przez ostatnie lata ta pamięć o nim jest odnawiana – wspominał Roman Tertil.


Uroczystości rocznicowe odbyły się też pod Grobem Nieznanego Żołnierza.

Złoty Dukat dla Agnieszki Kawy

Wieczorem w Centrum Sztuki Mościce z okazji Święta Miasta Tarnowa „Pierwsze Niepodległe” odbył się koncert, podczas którego usłyszeć można było najnowsze dzieło symfoniczne Sebastiana Perłowskiego - Symfonia Niepodległości. Monumentalna kompozycja, zawierająca nawiązania m.in. do Bogurodzicy i Gaude Mater Polonia, skomponowana została na zamówienie Instytutu Promocji Kultury Polskiej na uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Jej premiera miała miejsce w sierpniu ubiegłego roku na dziedzińcu Zamku Wawelskiego.

W koncercie wystąpili: Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Chór Polskiego Radia, Górecki Chamber Choir, Ewa Bigas, Tomasz Rak oraz Sebastian Perłowski.

Podczas koncertu, prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela wręczył dyrektor Centrum Sztuki Mościce, Agnieszce Kawie Złoty Dukat Tarnowski w podziękowaniu za dotychczasowe zaangażowanie w rozwój kultury w Tarnowie.

Agnieszka Kawa jest absolwentką pedagogiki kulturalno-oświatowej i dziennikarstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przed objęciem w 2008 roku dyrektorskiego fotela w CSM, pracowała w agencji informacyjnej oraz w dziale marketingu radia „MAKS”, kierowała także Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Tarnowa. W czasie jej dyrektorowania wyremontowano kosztem 30 milionów złotych siedzibę Centrum Sztuki Mościce. Ostatnim etapem tej inwestycji była gruntowna przebudowa sali widowiskowej, która zdobyła prestiżowy tytuł Modernizacji Roku w dziedzinie kultury w Polsce. Najbardziej znanymi imprezami organizowanymi przez CSM są: ArtFest, Musica Poetica, Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta oraz Muzyczne Tarasy. Dużym zainteresowaniem widzów cieszą się również, organizowane przez pochodzącego z Tarnowa znanego krytyka filmowego i teatralnego, Łukasza Maciejewskiego, spotkania z najlepszymi polskimi aktorami połączone z projekcjami filmów z ich udziałem. W swojej pracy Agnieszka Kawa stosuje dewizę – nie może być tak, że się nie da.

Niepodległy od 101 lat

30 października 1918 r. o godz. 18 ogłoszona została uchwała o współpracy z rządem polskim. Burmistrz Tarnowa Tadeusz Tertil zwołał nadzwyczajne posiedzenie rady miejskiej, która oświadczyła, że miasto oddaje się poleceniom istniejącego już wtedy rządu warszawskiego. W nocy z 30 na 31 października doszło do przewrotu wojskowego. Pierwszego aktu rozbrojenia zaborców na ziemiach polskich dokonali członkowie Oddziału Lotnego Polskiej Organizacji Wojskowej z Marianem Stylińskim na czele, atakując austriacką Komendę Okręgową. Rankiem Polacy przejęli dworzec kolejowy, banki, pocztę i ważniejsze urzędy. Rozbrojono dwie austriackie kompanie, wypłacono gaże, żołd, żołnierzom dano aprowizację, wsadzono ich do pociągu i wysłano do Austrii. 31 października o godz. 8 w budynku starostwa pojawili uczestnicy przewrotu wojskowego. Prezes Komitetu Narodowego Stanisław Nożyński ogłosił publicznie, że władza została przejęta przez państwo polskie. Popołudniem w siedzibie starostwa usunięto wszystkie emblematy austriackie wraz z portretem cesarza.

Inf. i foto: UM w Tarnowie

Tarnów - najnowsze informacje