niedziela, 2 sierpnia 2020 10:11

Tarnów: Urząd Miasta wprowadził ograniczenia w obsłudze interesantów

Autor Wiktoria Mitura
Tarnów: Urząd Miasta wprowadził ograniczenia w obsłudze interesantów

W Urzędzie Miasta Tarnowa wprowadzono od 31 lipca ograniczenia polegające  na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu nie jest w żaden sposób zagrożone.

Zgodnie z zarządzeniem podpisanym przez zastępcę prezydenta Tarnowa, Agnieszkę Kawę, liczba interesantów przebywających w tym samym czasie  w jednym pomieszczeniu Urzędu Miasta Tarnowa nie może być większa niż  jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Przepisu tego nie stosuje się w przypadku dzieci do ukończenia 13. roku życia, osób z orzeczeniami  o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i potrzebie  kształcenia specjalnego, interesantów, którzy ze względu na stan zdrowia  nie mogą się poruszać samodzielnie, osób o ograniczonej możliwości  prowadzenia własnych spraw w urzędzie oraz wymagających pomocy tłumacza.

Wizyta  interesanta w Urzędzie Miasta Tarnowa wymaga ustalenia jej terminu telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Jeżeli wizyta nie jest konieczna, warto odłożyć ją w czasie. Osoby przebywające  w budynku Urzędu Miasta Tarnowa i obsługujący je pracownicy są  zobowiązani do dezynfekcji rąk oraz do zakrywania ust i nosa.

Wszelka  korespondencja do Gminy Miasta Tarnowa, Urzędu Miasta Tarnowa oraz Rady  Miejskiej w Tarnowie powinna być kierowana: za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP, za pośrednictwem poczty elektronicznej podpisanej  podpisem kwalifikowanym, poprzez nadanie w placówce pocztowej lub  osobiście poprzez złożenie korespondencji nie wymagającej potwierdzenia  wpływu do skrzynek zlokalizowanych w budynkach przy ul. Nowej 3 (sprawy  dotyczące operatów geodezyjnych) i Nowej 4 (pozostałe sprawy).

To wszystko spowodowane jest wykryciem koronawirusa u wiceprezydenta Tadeusza Kwiatkowskiego oraz skarbnika miasta Sławomira Kolasińskiego.

Tarnów: Wiceprezydent miasta zakażony!
Wiceprezydent Tarnowa Tadeusz Kwiatkowski otrzymał dzisiaj dodatni wynik na koronawirusa. Testom zostanie poddana druga wiceprezydent oraz skarbnik i dwie sekretarki. W urzędzie miasta wdrożono wszystkie procedury epidemiologiczne. A co z prezydentem? Zastępca prezydenta - Tadeusz Kwiatkowski podda…
Tarnów: Kolejne zakażenie w Urzędzie Miasta. Skarbnik z pozytywnym wynikiem
Skarbnik Miasta Tarnowa Sławomir Kolasiński z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa. W Urzędzie Miasta Tarnowa wdrożone zostały wszystkie obowiązkowe procedury wynikające z przepisów o stanie epidemii. Urząd ograniczył przyjmowanie interesantów. Testy na wykrycie koronawirusa w Urzędzie Miasta …

Info: UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje