poniedziałek, 14 grudnia 2020 12:03

Tarnowskie inwestycje będą miały więcej szczęścia w kolejnym naborze RFIL? Rusza głosowanie

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnowskie inwestycje będą miały więcej szczęścia w kolejnym naborze RFIL? Rusza głosowanie

Miasto opracowało i opublikowało ankietę, w której zawarto dziewięć propozycji inwestycji. Mieszkańcy mogą oddać swój głos na te, które są, według nich, najbardziej istotne. Z tego zestawu wybrane zostaną trzy, które trafią z wnioskami o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – Zadecydujmy wspólnie o tym, co jest najważniejsze dla miasta, wypełniając publikowaną ankietę– apeluje prezydent Roman Ciepiela. – Być może tym razem strona rządowa uwzględni nasze wnioski i otrzymamy dofinansowanie.

Poprzednie wnioski, złożone przez Tarnów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zostały odrzucone. Dlaczego tak się stało? Wszystkie spełniły warunki określone przez stronę rządową, które, jak podkreślają władze miasta, najłagodniej określić można mianem bardzo ogólnych.

-W opisach do konkursu wypunktowano bowiem kryteria takie jak: kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu itp. - informuje rzecznik prezydenta Tarnowa Ireneusz Kutrzuba.

Jak przekonują władze, większość ze wskazanych do dofinansowania inwestycji – jak Stadion Miejski czy połączenie Warsztatowa – Tuchowska – niezwykle istotne dla ruchu samochodowego z zachodu i północy kraju na południe - ma znaczenie zdecydowanie regionalne, a nawet ponadregionalne, bo z inwestycji korzystaliby nie tylko tarnowianie.

-Rząd rozdysponował 4,35 mld zł środków publicznych na zasadach, które nie są do końca jasne – mówi prezydent Roman Ciepiela. - Tego rodzaju konkursy dotacyjne z reguły mają swoją punktację, karty oceny, opisy za co punkty zostają przyznane lub nie, co się w projekcie podoba, a co nie… W przypadku tego swoistego konkursu o rządowe dotacje jasnych reguł nie było, były ogólne wytyczne, po ogłoszeniu dofinansowanych inwestycji nie ogłoszono żadnej listy rankingowej, nikt nie wie, ile jego zgłoszenia otrzymały punktów, nikt nie wie, dlaczego dofinansowanie dostały akurat te projekty, a inne nie.

Niektórzy samorządowcy skierowali do premiera Mateusza Morawieckiego listy, w których proszą o ujawnienie dokumentacji prac komisji, która oceniała wnioski w tym naborze. Spora grupa samorządowców jest zdania, że dużą rolę przy przyznawaniu pieniędzy odegrały kryteria polityczne. W rozmowie z naszą redakcją poseł KO Marek Sowa przyznał, ze takiego upolitycznionego podziału jeszcze nie było.

Rządowy fundusz wsparcia tylko dla lojalnych samorządów? “PiS rozdał pieniądze “po uważaniu”
Podzielono środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niektóre samorządy nie dostały żadnego wsparcie na przeciwdziałanie skutkom epidemii. Dlaczego?

-Składając do poprzedniej, drugiej z kolei edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wnioski o dofinansowanie ambitnych i kosztownych inwestycji władze miejskie zdawały sobie sprawę, iż jest ich sporo i na duże kwoty, i że liczyć można na częściowe dofinansowanie niektórych – informuje rzecznik prezydenta Tarnowa Ireneusz Kutrzuba.

W pierwszej kolejności liczono na dofinansowanie przebudowy Stadionu Miejskiego. Wokół tego tematu zorganizował się spory ruch społeczny, zebrano kilka tysięcy podpisów dla poparcia tej inwestycji, a  prezydent poprosił parlamentarzystów ziemi tarnowskiej o lobbowanie u rządowych decydentów w tej sprawie. Większość parlamentarzystów odpowiedziała pozytywnie i informowała w mediach o podejmowanych działaniach. Niestety okazało się, że działania nie były skuteczne - Tarnów, podobnie jak większość miast i gmin w kraju, nie otrzymał w tej edycji żadnego dofinansowania.

Czy tarnowskie inwestycje będą miały więcej szczęścia w kolejnym naborze? W nim do rozdysponowania rząd przeznaczył 1,6 mld zł. - Tarnów po raz kolejny będzie się starał o dofinansowanie, bowiem już trwa kolejny nabór do ogłoszonego przez rząd konkursu w ramach RFIL. Do 28 grudnia br. każda gmina może zgłosić trzy inwestycje – informuje rzecznik.

Władze miejskie postanowiły zapytać o opinie w tej sprawie samych tarnowian.

Chcemy poznać zdanie mieszkańców na ten temat, prosimy o zapoznanie się z ankietą i wybranie trzech inwestycji, które Państwa zdaniem powinny otrzymać finansowanie z rządowych pieniędzy – mówi prezydent Roman Ciepiela. – Zadecydujmy wspólnie o tym, co jest najważniejsze dla miasta, wypełniając publikowaną ankietę.

Ankieta będzie aktywna do 21 grudnia, do godziny 12.00. Później jej wyniki zostaną opracowane, a preferencje inwestycyjne tarnowian uwzględnione we wnioskach, które przesłane zostaną do rządowej komisji, podejmującej decyzje o dofinansowaniu w ramach RFIL

Oto lista zawartych w ankiecie projektów, z których miasto może złożyć trzy:

1. Przebudowa Stadionu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu – etap I (koszt: ok. 37 mln zł).

2. Rozbudowa węzła komunikacyjnego ul. Narutowicza – ul. Krakowska oraz ul. Sikorskiego - ul. Szkotnik do ul. Szujskiego wraz z przebudową skrzyżowań, budową chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Szkotnik (koszt: ok. 30 mln zł).

3. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 9 i budowa przyszkolnego basenu (koszt: ok. 19,3 mln zł).

4. Modernizacja ul. Błonie na odcinku al. Jana Pawła II – ul. Nowodąbrowska wraz ze skrzyżowaniem z ul. Spokojną (koszt: ok. 20 mln zł).

5. Stworzenie Centrum Usług Społecznych w tym m.in. modernizacja obiektów przy ul. Brodzińskiego i MB Fatimskiej oraz kompleksowa informatyzacja systemu polityki społecznej (koszt ok. 15 mln zł).

6. Rozbudowa oraz modernizacja istniejącej sieci ścieżek rowerowych (koszt: ok. 25,8 mln zł)

7. Rozbudowa ulic Braci Saków i Okrężnej wraz z budową ronda (koszt: ok. 25,7 mln zł)

8. Poprawa infrastruktury oraz wyposażenia Pałacu Młodzieży m.in. poprzez modernizację boisk, wyposażenie sali dydaktycznych oraz remont elewacji zabytkowego budynku (koszt: ok. 12 mln zł).

9. Budowa Letniego Parku Wodnego oraz krytego lodowiska, a także infrastruktury towarzyszącej obok Areny Jaskółka Tarnów (koszt: ok. 15 mln zł).

Głosować można tutaj.

Tarnów - najnowsze informacje