sobota, 18 lutego 2023 11:57

Te drogi zostaną wyremontowane. Rozdano czeki dla czterech powiatów

Autor Marzena Gitler
Te drogi zostaną wyremontowane. Rozdano czeki dla czterech powiatów

W Starostwie Powiatowym w Wieliczce rozdano symboliczne czeki na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Z samorządowcami z powiatów brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego i proszowickiego spotkał się minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W spotkaniu, które odbyło się w piątek, 17 lutego, wzięli udział m.in. posłowie Józefa Szczurek-Żelazko i Wiesław Krajewski oraz II wicewojewoda małopolski Mateusza Małodzińskiego i wicemarszałek małopolski Łukasz Smółka.

Do samorządów z powiatów: brzeskiego, bocheńskiego, wielickiego i proszowickiego trafiło w sumie ponad 26,5 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023. Środki te pozwolą zrealizować łącznie 14 zadań na drogach gminnych i powiatowych.

Ponad 8,7 mln zł dla samorządów z powiatu brzeskiego

Łącznie ponad 8,7 mln zł trafiło do samorządów powiatu brzeskiego. Przebudowanych i wyremontowanych zostanie ponad 7,6 km dróg. Powiat brzeski zrealizuje zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszewska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w miejscowości Jadowniki, gmina Brzesko oraz Porąbka Uszewska, gmina Dębno”. Na ten cel otrzymał z RFRD 4 496 442 zł.

Ponadto w powiecie brzeskim zadania zrealizują:

  • gmina Brzesko – zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 250692K w km 0+000,00 do 1 +690,00 w miejscowości Mokrzyska” – dofinansowanie w wysokości 460 239 zł;
  • gmina Szczurowa – zadanie pn. „Remont drogi gminnej Szczurowa - Brzezinki - Wola Przemykowska nr 250531K w km od 0+000,00 do km 0+118,00 w miejscowości Szczurowa” – dofinansowanie w wysokości 144 801,69 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej Barczków w kierunku Wisły nr 250818K w km od 0+000,00 do km 0+580,00 w miejscowości Barczków” – dofinansowanie w wysokości 192 926,59 zł;
  • gmina Dębno – zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 250892K w km od 0+016 do km 0+492 w miejscowości Wola Dębińska” – dofinansowanie w wysokości 3 409 884,45 zł.

4 zadania w powiecie bocheńskim

Samorządy z powiatu bocheńskiego otrzymały łącznie ponad 7 mln zł na rozbudowę i remont ponad 2,1 km, w tym:

  • gmina Rzezawa – zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Szkolnej na drogę gminną klasy D w Krzeczowie w km 0+000,00 - km 0+225,82” – dofinansowanie w wysokości 1 703 257 zł;
  • gmina Trzciana – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 580497K Trzciana - Zarzecze /Łąki/ w km od 0+000 do km 0+204 w miejscowości Trzciana” – dofinansowanie w wysokości 241 702,36 zł;
  • gmina Bochnia – zadanie pn. „Remont drogi gminnej 581104 K w km 0+010 do km 1+008 w miejscowości Siedlec” – dofinansowanie w wysokości 1 859 204,17 zł;
  • powiat bocheński – zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2095K w km od 3+021 do km 3+927 w miejscowościach Trzciana i Łąkta Dolna – dofinansowanie w wysokości 3 218 431,42 zł.

Ponad 5,4 mln zł dla powiatu proszowickiego

Czek potwierdzający dofinansowanie w wysokości blisko 3 956 147,35 zł odebrał dzisiaj przedstawiciel powiatu proszowickiego. Środki te pozwolą zrealizować zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi powiatowej w miejscowościach: Wierzbno, Wroniec, Glewiec.

W powiecie proszowickim zadanie drogowe zrealizuje także gmina Proszowice, która na przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Stogniowice, Górka Stogniowska otrzymała wsparcie w wysokości 1 458 629 zł.

Niemal 5,4 mln zł gmin i powiatu wielickiego

Powiat wielicki otrzymał dofinansowanie na:

  • zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K w km od 1 +461,66 do km 2+236,53 w miejscowości Czarnochowice” – 2 342 192 zł;
  • zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2007K w km od 4+567,00 do km 4+900,55 (obiekt mostowy w km 4+593,21) w miejscowości Targowisko” – 2 834 872,24 zł.

Natomiast na drodze gminnej inwestycję zrealizuje gmina Gdów, która na remont drogi w miejscowościach Świątniki Dolne i Szczytniki otrzymała dofinansowanie w wysokości 219 442 zł.

fot. MUW

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka