niedziela, 19 marca 2023 23:00

To była „bezkrwawa rewolucja gospodarcza i społeczna”. Eksperymentu sądeckiego nie powtórzono

Autor Mirosław Haładyj
To była „bezkrwawa rewolucja gospodarcza i społeczna”. Eksperymentu sądeckiego nie powtórzono

Na przełomie lat 50. i 60. na Sądecczyźnie przeprowadzono unikatowy w skali kraju eksperyment społeczno-gospodarczy, dzięki czemu region rozwinął się ekonomicznie do tego stopnia, że zaczęto mówić o swoistym cudzie. Jak było to możliwe w totalitarnym państwie? – Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Niewątpliwie trójka liderów, wsparta przez premiera Cyrankiewicza, była niezwykle ważna. Jednak przede wszystkim uważam, że ludzie mieszkający na Sądecczyźnie mieli, a może wciąż mają, w sobie swoisty gen wolności i samodzielności, swoistej przedsiębiorczości – mówi w rozmowie z Głosem24 dr Krzysztof Pawłowski. Jego zdaniem eksperyment sądecki był „bezkrwawą rewolucją gospodarczą i społeczną". Nigdy nie był też lokalnie odbierany jako dobro przekazane przez władzę, ale "coś, co ludzie tu mieszkający sami wywalczyli, wypracowali i zbudowali".

Sądecczyzna to region, w którym mieszka najwięcej milionerów w Małopolsce. W Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim prawie 200 osób wykazało dochód powyżej miliona złotych. Zdaniem dr. Krzysztofa Pawłowskiego, fizyka, przedsiębiorcy oraz założyciela i prezydenta Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, dużą obrotność i zaradność miejscowa ludność ma wpisaną w genach, podobnie jak duże przywiązanie do wolności. Udowodniła to choćby w latach 60., na które przypadał tzw. eksperyment nowosądecki, dzięki któremu region bardzo mocno rozwinął się gospodarczo. Jednak wbrew wyobrażeniom, nie odbyło się to dzięki ingerencji PRL-owskiego państwa, które coś Sądeczanom "sprezentowało". – Najważniejszy i skutecznie działający w następnych latach był tylko jeden przywilej – Fundusz Rozwoju Ziemi Sądeckiej, ale nie otrzymał on pieniędzy z budżetu państwa, tylko trzeba było go wygospodarować na miejscu w naszym powiecie. Ten fundusz tworzyły m. in. ponadplanowe dochody budżetu powiatu i miasta Nowy Sącz, dobrowolne wpłaty spółdzielni pracy, środki przydzielone z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie a także (co może wydawać się nam zabawne) dopłaty do rachunków w wysokości 10% za spożyte napoje alkoholowe w ówczesnych restauracjach działających w powiecie sądeckim i Nowym Sączu, jak również dobrowolne dopłaty do biletów kinowych i teatralnych oraz przesyłek listowych – tłumaczy dr Pawłowski.

Całość wywiadu poniżej.

Dr Krzysztof Pawłowski/Fot.: archiwum prywatne
Dr Krzysztof Pawłowski/Fot.: archiwum prywatne

W głębokim PRL-u, na przełomie lat 50. i 60. odbył się eksperyment nowosądecki, polegający na tym, że władze lokalne miały większe uprawnienia w zakresie zarządzania lokalnymi zasobami. W wyniku tego region zaczął się rozwijać. Ruszyła turystyka, gastronomia i inne sektory gospodarki. Czy możemy powiedzieć, że był to swoisty eksperyment wolnorynkowy ówczesnych władz?
– Nie, to nie był eksperyment wolnorynkowy, o wolnym rynku wtedy chyba nikt nawet nie marzył, a niewielu o takim systemie wiedziało. To była po pierwsze próba rozwoju gospodarczego Sądecczyzny w ramach ówczesnego systemu, po drugie próba „rozruszania” możliwie wielu mieszkańców powiatu sądeckiego, tak, aby nie czekali na decyzje z góry tylko możliwie wiele spraw brali w swoje ręce. Przygotowując się do tego wywiadu, znalazłem w Internecie informacje o ponownych wyborach do Sejmu 17 marca 1957 roku w okręgu wyborczym nr 37 w Nowym Sączu. Te wybory odbyły się po zasadniczych wyborach dla całego kraju, które zostały przeprowadzone 20 stycznia 1957 roku. Ze swojego dzieciństwa (miałem wtedy 11 lat) zapamiętałem ogromny napis czarną farbą lub smołą na bocznej ścianie budynku przy ul. Batorego w Nowym Sączu – „Chcesz poprawić Nowego Sącza los, oddaj na Chodakowskiego głos”. Nazwiska nie jestem pewien ale mój przyjaciel, nieżyjący już prof. Marcin Kudej – profesor konstytucjonalista, twierdził, że przez cały okres trwania obozu socjalistycznego jedynie raz powtarzano wybory – właśnie w Nowym Sączu, dlatego że w podstawowym terminie (tj. w styczniu 1957 roku) do wyborów poszło mniej niż 50% wyborców, a komisje wyborcze nie pozwoliły na sfałszowanie wyników wyborów. To niezwykłe w tamtych, jeszcze niemal stalinowskich czasach, że kilka tysięcy sądeczan miało odwagę nie iść do wyborów lub skreślić narzuconego kandydata na posła, bo chcieli swojego kandydata (!). Przytaczam tę sprawę, bo ona najlepiej oddaje nastroje sądeczan, jeszcze rok przed początkiem eksperymentu.

A gdybyśmy mieli poszukać pierwszych działań, jakie zostały podjęte w celu realizacji eksperymentu?
– W tych poszukiwaniach warto przytoczyć dwa fakty. Pierwszy, datowany jest na marzec 1957 roku, gdy delegacja sądeczan (cytuję za książką „101 sądeczan” Jerzego Leśniaka) została przyjęta w Krynicy przez odpoczywającego po emocjach października ‘56 w Warszawie Władysława Gomułkę. Jak opowiadali Witold Adamuszek oraz Stefan Półchłopek, mieli oni wyznaczone 15 minut na rozmowę, a skończyło się na dwóch godzinach i postawieniu przez Władysława Gomułkę koniaku. Powód był prosty – delegacja przedstawiła plany zwiększenia powiatowej niezależności. Drugi fakt to to, że wokół projektu eksperymentu zgromadziła się w Nowym Sączu spora grupa ludzi. Nowy Sącz i powiat sądecki miał też szczęście, że wówczas trzy najważniejsze osoby (tj. I sekretarz Powiatowego Komitetu PZPR Witold Adamuszek, Przewodniczący Prezydium Powiatowej Rady Narodowej Kazimierz Węglarski oraz Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Janusz Pieczkowski) były ludźmi z ogromną wyobraźnią i chciały wykorzystać ówczesny okres rozluźnienia politycznego po słynnym październiku 1956 roku dla dobra swojego regionu. Manifest „eksperymentatorów” opracował redaktor słynnego „Po prostu” Włodzimierz Godek, zresztą sądeczanin. Po rozmowach z Gomułką, szybko, bo 3 listopada 1957 r. (!), ukazał się w Trybunie Ludu apel „Do sejmu PRL i wszystkich, którzy chcą odważnie myśleć i zdecydowanie działać”, podpisany przez 18 inicjatorów eksperymentu.

Ale jak to było w ogóle możliwe, że na eksperyment zgodziły się ówczesne władze?
– Na to pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Niewątpliwie trójka liderów wsparta przez premiera Cyrankiewicza była niezwykle ważna. Zawsze byłem i jestem antykomunistą, ale muszę podkreślić udział w tej rewolucji I sekretarza Komitetu Powiatowego PZPR – on nie musiał nic robić, a podejmował nawet decyzje kontrowersyjne, jak odwołanie ówczesnego szefa gastronomii i powołanie na tę funkcję Józefa Nodzyńskiego. Dzięki niemu w ciągu kilku miesięcy sądecka gastronomia zakwitła, stała się dochodowa i szeroko znana (dodajmy, że Nodzyński zgodził się na awans, pod warunkiem że będzie mógł natychmiast wyrzucić z pracy wszystkich kradnących w czasie pracy i tak się stało). Drugą osobą, która nieformalnie wspierała eksperyment, był, jak wspomniałem, premier Cyrankiewicz. Dość szeroko były znane jego przyjazdy do babci, a przy okazji wstępowanie na dobre jedzenie i śliwowicę do restauracji Trembeckiej, później nazywanej Stylową (na tak zwany „Stryszek”) przy ul. Jagiellońskiej w Nowym Sączu czy do słynnego wówczas Cichego Kącika w Krynicy. Jednak przede wszystkim uważam, że ludzie mieszkający na Sądecczyźnie mieli, a może wciąż mają, w sobie swoisty gen wolności i samodzielności, swoistej przedsiębiorczości.

Może pan to rozwinąć?
– Warunki życia tutaj, w górach były tak trudne, że przeżywali tylko ci najsilniejsi, którzy potrafili te trudne okoliczności adoptować do swoich potrzeb. Dlatego plany rozwoju stworzone przez niewielką, może kilkunastu osobową grupę, znalazły niemal natychmiast szeroki odbiór. O tym „genie wolności” świadczy też fakt, że w okresie okupacji przez Niemców podczas II wojny światowej na granicach Sądecczyzny były ostrzeżenia w języku niemieckim: tu zaczyna się obszar niebezpieczny – trzymaj przygotowaną broń do użycia.

Jak zatem określiłby pan charakter eksperymentu sądeckiego, skoro nie miał on charakteru wolnorynkowego?
– Dotarłem do wywiadu, jaki przeprowadził w latach 70. śp. Jerzy Zieleński z Kazimierzem Węglarskim na temat eksperymentu. Jak się obecnie czyta ten wywiad, to do głowy przychodzi określenie „bezkrwawa rewolucja gospodarcza i społeczna”. Już 3 stycznia 1958 r. delegacja z Nowego Sącza została przyjęta w Warszawie przez ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, któremu przedstawiono szczegółową koncepcję eksperymentu. Warto w tym miejscu dodać, że premiera wiązały z Sądecczyzną rodzinne więzy, jego babcia mieszkała gdzieś niedaleko Grybowa i premier odwiedzał ją kilka razy w roku. Co ciekawe, mam w swoich zbiorach niewielką broszurę (29 str.) wydaną przez Powiatowy i Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu datowaną na styczeń 1958 roku. To było rzeczywiście rewolucyjne tempo!!! W tej broszurce jest 5 stron zatytułowanych „O samodzielności, inicjatywie, czyli parę słów o EKSPERYMENCIE”, a na następnych 14 stronach napisano „Zadania gospodarcze”, trafnie, moim zdaniem, wskazując najważniejsze zadania, m. in. rolnictwo (sadownictwo, warzywnictwo, hodowlę bydła i owiec ), eksploatację wód mineralnych, bogactwa naturalne (kamieniołomy). Co ciekawe, dołączono do zadań gospodarczych oświatę, kulturę i zdrowie. W wywiadzie Kazimierz Węglarski mówił, że eksperymentu nie było, a zarazem przetoczył Uchwałę nr 151/58 Rady Ministrów z 9 maja 1958 roku, która przyznawała powiatowi sądeckiemu szczególne prawa do pełnego gospodarowania ziemią, wodą, lasami, sadami, rybami, zwierzętami, rzemiosłem, przemysłem…

Jak te specjalne przywileje sprawdzały się w praktyce?
– Według Węglarskiego najważniejszy i skutecznie działający w następnych latach był tylko jeden przywilej – Fundusz Rozwoju Ziemi Sądeckiej, ale nie otrzymał on pieniędzy z budżetu państwa, tylko trzeba było go wygospodarować na miejscu w naszym powiecie. Ten Fundusz tworzyły m. in. ponadplanowe dochody budżetu powiatu i miasta Nowy Sącz, dobrowolne wpłaty spółdzielni pracy, środki przydzielone z Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, a także (co może wydawać się nam zabawne) dopłaty do rachunków w wysokości 10% za spożyte napoje alkoholowe w ówczesnych restauracjach działających w powiecie sądeckim i Nowym Sączu, jak również dobrowolne dopłaty do biletów kinowych i teatralnych oraz przesyłek listowych. Ponadto powiat i miasto otrzymały w 1958 r. kredyt bankowy w wysokości 5 milionów zł a na lata 1959 i 1960 kredyt w wysokości 10 milionów złotych z przeznaczeniem na rozwój przemysłu terenowego, sadownictwa, warzywnictwa, hodowli oraz zagospodarowania terenów rolniczych w powiecie. Koniecznie trzeba wymienić nazwiska osób związanych z eksperymentem w pierwszym okresie (przytaczam nazwiska, które wymienił Węglarski w wywiadzie Zieleńskiego): inż. Jakub Pawłowski (drogowiec, bezpartyjny, o olbrzymiej energii), inż. Zenon Remi (architekt zakochany w stylu regionu), mgr inż. Zdzisław Adamus (dyrektor technikum hodowlanego w Nawojowej ), który wraz z inż. Klimczakiem organizowali gospodarkę hodowlaną, czy dr Stanisław Fiałek, który przygotował kompleksowy plan perspektywiczny eksperymentu, Witosław Zielnica dyr. Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych, czy wreszcie Józef Nodzyński (odpowiedzialny za rozwój gastronomii).

Jaki efekty przyniósł eksperyment?
– Eksperyment przyniósł wielorakie efekty, najważniejsze było wieloletnie pobudzenie społeczeństwa, nie tylko ówczesnych elit, ale bardzo wielu ludzi z całego powiatu, nagle okazało się, że wiele spraw poprzednio niemożliwych stało się wykonalne. Dla mieszkańców Nowego Sącza zmiany rozpoczynał Janusz Pieczkowski – przebudowa głównych ulic, zmodernizowanie rynku (wyprowadzenie dworca PKS), utworzenie terenów zielonych (Planty, Park Strzelecki, bulwary nad Kamienicą), przeniesienie magazynów na Gorzków, budowa nowych osiedli, hotelu Orbis-Beskid (1967), a także 36 km wodociągów, 49 km kanałów, 58 km trwałych nawierzchni ulic, nie wymieniając już instytucji kultury. Nowy Sącz coraz częściej opisywano jako miasto kwiatów i zieleni ze znakomitymi, jak na owe czasy, restauracjami. Lokalne społeczności, także przy pomocy autentycznych „czynów społecznych” wybudowały w ciągu 10 lat: 11 szkół, kilkadziesiąt mostów, remiz, domów kultury. Także z okresu eksperymentu pochodzą: stadion lodowy z Krynicy, Dom Żołnierza z Nowego Sącza, restauracje „Relaks” w Gródku nad Dunajcem, ”Kaskada” w Grybowie, ”Pod Jodłami” w Kosarzyskach, ”Hawana” w Krynicy i „Panorama” w Nowym Sączu. Rozwijano też tzw. przemysł bez kominów (SZPOW – Sądeckie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego, elektrownia w Rożnowie, kamieniołomy w Klęczanach, Spółdzielnia Ogrodnicza „Ziemi Sądeckiej”).

Jak eksperyment wpłynął na Sądeczan?
– Przytaczam zapamiętane dwie sprawy – pierwsza – wiele razy w czasie studiów (kierunek: fizyka na UJ, 1964-1969) chodziłem na popularne w tamtym okresie rajdy studenckie, moi koledzy przedstawiali się zwykle nowym kolegom, że pochodzą z Województwa Krakowskiego, mnie, ale także innym Sądeczanom, to by nie przeszło przez usta – my przedstawialiśmy się tak: „Ja jestem z Nowego Sącza!” – to był powód do dumy, a wyjaśnić ten fakt może też wpływ na nas eksperymentu sądeckiego. Druga sprawa – pamiętam jak w początku lat 90., gdy wchodziłem dopiero w środowisko akademickie w Warszawie jako rektor coraz szerzej rozpoznanej WSB-NLU, co najmniej kilka razy spotykałem profesorów, zwykle socjologii, którzy na moje przedstawianie się, że jestem z Nowego Sącza, wspominali swoje udziały w obozach naukowych na Sądecczyźnie w latach 60., których zadaniem było badanie efektów działania eksperymentu sądeckiego. To może zabawne, ale za każdym razem widziałem ciepłe, a może nawet rozmarzone, twarze, tak dobrze wspominali swoje pobyty na Sądecczyźnie jako studenci czy młodzi asystenci. Nie dotarłem do sprawozdań z takich obozów, ale nawet z rozmów w tymi profesorami wynikało ,że w całym powiecie było wyraźne ożywienie, że ludzie brali sprawy w swoje ręce, a z drugiej strony wynikało, że ta ”Sądecka Rewolucja” była dość szeroko znana. W swoim wywiadzie Węglarski wspominał wiele nazwisk ludzi, którzy nadzorowali poszczególne obszary rozwoju.

Jak fakt przeprowadzenia eksperymentu wpłynął na podejście ludności do komunistycznej władzy?
– Sądecczyzna, można powiedzieć od zawsze, była niechętna władzom komunistycznym. Przed 1989 rokiem, jak pamiętam, frekwencja podczas wyborów zaliczała się do najniższej w całym kraju. Oczywiście znajdowali się ludzie, którzy należeli do PZPR, ale wskaźniki „upartyjnienia” zawsze u nas były najniższe w Polsce. Eksperyment nigdy nie był odbierany jako dobro, które przekazała nam władza, tylko coś, co ludzie tu mieszkający sami wywalczyli, wypracowali i zbudowali.

Jak firmy powstałe w tamtym okresie poradziły sobie po roku '89? Były masowe zwolnienia, bankructwa zakładów?
– Na Sądecczyźnie i w Nowym Sączu po roku 1989 nie było masowych zwolnień, bankructw zakładów, bo równocześnie tworzyły się w tamtym okresie, nawet przed 1989 r. (Konspol, Fakro, Koral), pierwsze prywatne firmy. W zasadzie upadł tylko jeden duży zakład – SZNA (Sądeckie Zakłady Naprawy Autobusów – dop. red.), ale niemal natychmiast na jego miejscu powstawało Fakro.

Dlaczego, pana zdaniem, mimo świetnych efektów, nie powtórzono tego eksperymentu w innych częściach kraju?
–W tym przypadku odpowiedź musi być bezczelna! Bo Sądeczanie byli lepsi, lepiej przygotowani i potrzebujący zmian. A może rzeczywiście nosimy w sobie ten wspomniany powyżej gen wolności i przedsiębiorczości.

Fot. gł.: wikipedia, Piter329c - praca własna

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka