poniedziałek, 23 listopada 2020 14:44

To już pewne! Powstanie pierwszy odcinek Sądeczanki. Znamy szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
To już pewne! Powstanie pierwszy odcinek Sądeczanki. Znamy szczegóły

Generalna  Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła 23 października 2020 r.  umowę na projekt i budowę pierwszego odcinka drogi krajowej nr 75  Brzesko - Nowy Sącz, czyli II etapu „łącznika brzeskiego”.

Wykonawcą  zadania o długości ok. 3 km będzie firma Eurovia Polska. Koszt prac  wyniesie 98,3 mln zł.

–  Umowa na pierwszy odcinek Sądeczanki to kolejny krok przybliżający nas  do realizacji tej tak bardzo oczekiwanej i potrzebnej dla regionu trasy.  Przed nami duże wyzwanie, jakim jest wytyczenie przebiegu DK75 w taki  sposób, aby optymalnie wpisywała się w oczekiwania rozwojowe samorządów  Sądecczyzny

– powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Fragment drogi krajowej nr 75, stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska,  powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP).  Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak  analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się  okazać niewystarczający. Obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji  łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a  DK94 został oddany do ruchu w 2016 r.

Zadanie obejmuje budowę trasy głównej, łącznic, a także budowę lub przebudowę  infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji  wybudowane zostaną dwa mosty nad rzeką Uszwicą, wiadukt nad ul. Pomianowską w Brzesku oraz dwa przejścia dla zwierząt. Powstaną także  obiekty inżynierskie i system odwodnienia terenu, w tym kanalizacja  deszczowa, urządzenia podczyszczające i zbiorniki retencyjne. Przebudowane zostaną istniejące drogi i skrzyżowania, urządzenia  teletechniczne i energetyczne, sieci wodociągowe, sieci gazowe,  urządzenia melioracyjne i hydrologiczne oraz infrastruktura kolejowa.W  niezbędnym zakresie przełożone będzie koryto rzeki Uszwicy. Przewidziano także zabezpieczenia akustyczne, przepusty ekologiczne wraz  z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń i ogrodzenie drogi głównej.

Na realizację zadania wykonawca ma 36 miesięcy, z czego w ciągu 10  miesięcy od zawarcia umowy ma zostać wykonany projekt i złożone  dokumenty o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Do czasu prowadzenia robót budowlanych nie będą wliczane okresy zimowe.

Po wybudowaniu II etapu łącznika brzeskiego odsunięty zostanie od miasta  ruch tranzytowy, pomiędzy autostradą A4 a wyjazdem w kierunku Nowego  Sącza. Korzystnie wpłynie to na rozładowanie spiętrzeń ruchu w godzinach  szczytu w Brzesku. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu i skróci czas  przejazdu.

Nowa  droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem  będzie miała  standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od  ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości. Jej  realizacja została podzielona na dwa odcinki:

  • odcinek I –  drugi etap łącznika brzeskiego o długości 3 km (obwodnica Brzeska),
  • odcinek II – od Brzeska do Nowego Sącza o długości ok. 45 km.

Dla  odcinka Sądeczanki od Brzeska do Nowego Sącza GDDKiA prowadzi prace  przygotowawcze. Obecnie jest opracowywane studium  techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Analizowane są różne warianty  przebiegu trasy, głównie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma  przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac  przygotowawczych inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach  2023–2027.

Inf.: Ministerstwo Infrastruktury

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje