czwartek, 11 listopada 2021 08:39

To ostatnie Narodowe Święto Niepodległości z hymnem w tej postaci?

Autor Mirosław Haładyj
To ostatnie Narodowe Święto Niepodległości z hymnem w tej postaci?

Przygotowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu projekt zakłada modyfikację hymnu państwowego.

Druga zwrotka hymnu państwowego zaczyna się od słów "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę", tymczasem proponowana przez resort modyfikacja przewiduje, że będzie się ona zaczynała od słów "Jak Czarniecki do Poznania".

Jak informuje portal msn.com, zmiana ma być powrotem do źródłowej postaci Mazurka Dąbrowskiego, którego słowa w 1797 r. napisał Józef Wybicki.

-Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne z tekstem literackim

- czytamy w projekcie ustawy.

Proponowana ustawa ma na celu również wprowadzenie wzorca barw w obowiązujących standardach graficznych, uporządkować nazewnictwo symboli państwowych (m.in. przez wprowadzenie pojęcia herbu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej i Chorągwi Rzeczypospolitej), zwiększyć ich ochronę oraz wprowadzić kokardę narodową.

W uzasadnieniu projektu podkreślono, że kwestia uporządkowania symboliki państwowej RP podnoszona jest od wielu lat:

- Nadrzędnym celem projektowanej ustawy jest uporządkowanie stanu prawnego dotyczącego wykorzystywania przez instytucje państwowe, osoby prawne i fizyczne symboli państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, jak również wprowadzenie wzorów symboli państwowych, zgodnych ze współczesnymi technikami drukarskimi i graficznymi

- czytamy.

Projekt ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej został skierowany przez resort kultury do konsultacji publicznych.

Inf.: msn.com

Polska

Polska - najnowsze informacje