czwartek, 5 maja 2022 12:00

Trwają przygotowania do Samorządowego Okrągłego Stołu. Burmistrz Wieliczki koordynatorem

Autor Marzena Gitler
Trwają przygotowania do Samorządowego Okrągłego Stołu. Burmistrz Wieliczki koordynatorem

- Rozpoczęliśmy pracę nad stanowiskiem w sprawie konieczności ustawowego wzmocnienia uprawnień uchodźców, w szczególności uchodźców wojennych - mówił Artur Kozioł burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, koordynatorem prac na temat finansów i legislacja przygotowujących materiały do Samorządowego Okrągłego Stół na temat uchodźców, który już 9 maja odbędzie się we Wrocławiu.

4 maja br. odbyło się spotkanie online podstolika „Finanse, Legislacja”, którego prace koordynuje burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, a sekretarzem Katarzyna Urbańczyk-Maniowska.  Grupa przygotowuje materiał merytoryczny do prac Samorządowego Okrągłego Stołu w obszarze pomocy uchodźcom z Ukrainy, który w poniedziałek, 9 maja odbędzie się w Hali Stulecia we Wrocławiu.

Okrągły Stół to inicjatywa Ruchu Samorządowego – Tak dla Polski, realizowana w partnerstwie z reprezentantami strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich, Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz zaproszonymi przedstawicielstwami Ukrainy i Komisji Europejskiej. Celem spotkania jest m.in. wypracowanie modelu długotrwałego wsparcia systemowego dla uchodźców.

Na spotkanie we Wrocławiu zaproszeni są przedstawiciele rządu, samorządowcy różnych szczebli, politycy z Ukrainy i Unii Europejskiej oraz organizacje polskie i międzynarodowe, które aktywnie działają przy pomocy dla uchodźców.

W grupie „Finanse, Legislacja” nad wypracowaniem rekomendacji pracuje zespół w skład którego wchodzą: Piotr Frączak – Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Andrzej Porawski – dyrektor ZMP, Katarzyna Gołębiewska – wójt gminy Dąbrowa, Marcin Urban – skarbnik UMW, prof. Jerzy Korczak – Uniwersytet Wrocławski, Łukasz Gorczyński – Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO”, Daniel Witko – Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego, Agnieszka Zabłocka – zastępca dyrektora w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, Kamil Sobolewski – główny ekonomista Stowarzyszenia Pracodawcy RP oraz Bartłomiej Potocki – dyrektor Instytutu Praw Migrantów.

Podczas środowego spotkania przedstawiono kierunki i obszary działań w zakresie finansów publicznych. Ponadto poruszono temat wzmocnienia kompetencji wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Wyrażone zostało stanowisko dotyczące źródeł finansowania niezbędnych do wsparcia obszaru uchodźców i włączenia w funkcjonalną gospodarkę. Wskazano na konieczność wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych służących rzeczywistemu wzmocnieniu potencjału NGO.

- Dziś rozpoczęliśmy pracę nad stanowiskiem w sprawie konieczności ustawowego wzmocnienia uprawnień uchodźców, w szczególności uchodźców wojennych, poprzez uporządkowanie i intensyfikację wsparcia dla obywateli innych krajów oraz wzmocnienie w tym obszarze samorządów, przedsiębiorców, organizacji społecznych, wyższych uczelni i obywateli Polski przyjmujących w swoich domach uchodźców wojennych – podkreślił Artur Kozioł burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

Zapraszamy do Wrocławia!

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zdajemy egzamin z naszej solidarności. Patrząc na postawę Polek i Polaków widzę, że nie uchylamy się od niego, więcej – zdajemy ten test z człowieczeństwa celująco. Bardzo za to dziękuję. Jednak przed nami nie pomocowy sprint, a bardzo długi marsz, do którego musimy być przygotowani - mówi Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia, który będzie gospodarzem Samorządowego Okrągłego Stołu.  

 • W Polsce – według raportu UMP - mieszka już ponad 3,1 mln Ukraińców (stan na 1.04). To dwa razy więcej, niż przed wojną. Ta liczba wciąż rośnie.     • Większość z nich wybrało jako swój polski dom obszary metropolitalne dwunastu miast zrzeszonych w UMP. Ponad połowa (ponad 1,3 mln) – stolice tych regionów.  W samym Wrocławiu (według analizy kart SIM na 1 kwietnia) mieszkało już 187 000 Ukraińców! Pomoc w ułożeniu im na nowo życia to olbrzymie wyzwanie.    
 • Dużą część wysiłku związanego z przyjmowaniem oraz instytucjonalną pomocą dla uchodźców wzięły na siebie samorządy lokalne i organizacje pozarządowe. Aktywnie wspierają ich w tym przedsiębiorcy i środowiska akademickie. Samorządy są też w stałym kontakcie i współpracy z administracją rządową.    
 • To, co z całą pewnością można powiedzieć po dwóch miesiącach od wybuchu wojny, to fakt, że napływ uchodźców ujawnił stan naszego Państwa. Zarówno nasze mocne strony, np. umiejętność samoorganizacji i silny odruch bezwarunkowej solidarności, jak i liczne słabości, szczególnie te instytucjonalne. I o tych wyzwaniach chcemy rozmawiać – samorządowcy wspólnie ze stroną społeczną, władzą publiczną, przedstawicielami strony ukraińskiej.    
 • Musimy być gotowi na pomoc dla Ukraińców, którzy zostaną z nami przynajmniej przez kilka lat – są to przede wszystkim kobiety i dzieci. Stąd 9 Maja w Hali Stulecia we Wrocławiu organizujemy Samorządowy Okrągły Stół, do udziału w którym zaprosiliśmy zarówno władzę wykonawczą (premiera i polski rząd, jak i prezydenta Polski), jak i ustawodawczą (marszałków Sejmu i Senatu).    
 • Wspólnie z partnerami ukraińskimi, stroną społeczną, korporacjami samorządowymi, światem biznesu i nauki, zaproszonymi ekspertami dyskutować będziemy o potrzebie systemowego oraz długotrwałego wsparcia. Chcemy razem wypracować modele dobrych praktyk, a także przedstawić konieczne zmiany w przepisach prawa, które pozwolą odpowiedzieć na wyzwania, z jakimi mierzymy się i będziemy się mierzyć w najbliższych miesiącach oraz latach.    

Praca merytoryczna już trwa. Podzieliliśmy polityki na osiem podstolików z udziałem samorządowców, Ukraińców, NGO, biznes, nauka, zaproszony jest także rząd. Dyskusja i praca w kilkunastoosobowych składach stolikowych przebiegać będzie wokół tematów:      

 • Integracja społeczna i działania obywatelskie
 • Rynek pracy, gospodarka i ekonomia społeczna
 • Mieszkalnictwo
 • Edukacja i nauka
 • Finanse, podział zadań i legislacja
 • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo
 • Ochrona zdrowia i pomoc społeczna
 • Wsparcie Ukrainy, sieciowanie i współpraca europejska

- Jestem pełen nadziei, że o pomocy dla obywateli Ukrainy możemy rozmawiać ponad podziałami politycznymi i partyjnymi. Wrocław zawsze był miastem otwartym, miastem spotkań, miastem, w którym po 1945 roku swój dom odnaleźli wyjeżdżający z terenów dzisiejszej Ukrainy. Stąd chyba nie ma lepszego miejsca, aby stworzyć neutralną płaszczyznę do wymiany myśli.  Zapraszam do Wrocławia  - mówi Jacek Sutryk Prezydent Wrocławia.

fot. Fb. Małopolska - Ruch Samorządowy TAK Dla Polski

Polska

Polska - najnowsze informacje