poniedziałek, 11 marca 2024 12:25

Trzy umowy o dofinansowanie prac przy drogach powiatu wadowickiego

Autor Mirosław Haładyj
Trzy umowy o dofinansowanie prac przy drogach powiatu wadowickiego

Starosta Eugeniusz Kurdas, członek zarządu Marek Ciepły oraz skarbnik powiatu Irena Żurek podpisali 1 marca z wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem trzy umowy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg prac przy drogach powiatu wadowickiego.

W piątek (1 marca) w Starostwie Powiatowym w Myślenicach przedstawiciele samorządów z powiatów wadowickiego, suskiego i myślenickiego podpisali umowy na 31 zadań. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 39,3 mln zł.

Przyczyni się to do wyremontowania prawie 26 km dróg powiatowych i gminnych. Silna Polska to Polska silna samorządem – zaznacza wojewoda małopolski K. Klęczar.

Na podstawie umów do samorządów z powiatu wadowickiego na rozbudowy, przebudowy oraz remonty ponad 13,7 km dróg trafi z RFRD niemal 15,8 mln zł na zadania jednoroczne oraz prawie 2,5 mln zł na zadanie wieloletnie, które zrealizuje gmina Wadowice.

– W latach 2019 – 2023 na zadania drogowo-mostowe w Powiecie Wadowickim wydaliśmy blisko 144 miliony złotych. Większość inwestycji prowadzona była z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych. Nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o przedsięwzięcia inwestycyjne, a podpisane w piątek umowy są na to najlepszym dowodem – powiedział starosta Eugeniusz Kurdas.

Powiat wadowicki zrealizuje trzy inwestycje z łącznym dofinansowaniem na poziomie ponad 2,2 mln zł na: rozbudowę drogi powiatowej 1788K w miejscowościach: Paszkówka, Sosnowice – wsparcie finansowe w wysokości 1 028 946 zł; remont drogi powiatowej 1799K w miejscowości Klecza Dolna – wsparcie finansowe w wysokości 735 649 zł; przebudowę drogi powiatowej 1737K w miejscowości Rzyki – wsparcie finansowe w wysokości 459 484 zł.

Pozostałe zadania zrealizują gminy. Są to: zadanie gminy Andrychów pn. „Remont drogi gminnej 470823K (os. Kierczaki) w miejscowości Rzyki” – wsparcie finansowe w wysokości 460 268 zł; zadania gminy Brzeźnica pn. „Remont drogi gminnej 470005K w miejscowości Brzezinka” – wsparcie finansowe w wysokości 1 600 000 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej 470041K (ul. Świętego Floriana) w miejscowości Sosnowice” – wsparcie finansowe w wysokości 161 525 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Brzeźnica: blisko 1,8 mln zł); zadania gminy Kalwaria Zebrzydowska pn. „Przebudowa drogi gminnej 470106K w miejscowości Stanisław Dolny i Przytkowice” – wsparcie finansowe w wysokości 1 871 327 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej 470073K w miejscowości Barwałd Górny” – wsparcie finansowe w wysokości 1 360 620 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Kalwaria Zebrzydowska: ponad 3,2 mln zł); zadanie gminy Lanckorona pn. „Remont drogi gminnej publicznej 471409K (ul. Świętokrzyska) w miejscowości Lanckorona” – wsparcie finansowe w wysokości 1 010 674 zł; zadanie gminy Spytkowice pn. „Rozbudowa drogi gminnej 470307K w miejscowości Półwieś” – wsparcie finansowe w wysokości 714 988 zł; zadanie gminy Stryszów pn. „Przebudowa drogi gminnej 470346K w miejscowościach Stronie i Zakrzów” – wsparcie finansowe w wysokości 318 277 zł; zadanie gminy Tomice pn. „Remont drogi gminnej 470386K (ul. Widów) w miejscowości Radocza z budową oświetlenia” – wsparcie finansowe w wysokości 309 735 zł; zadania gminy Wieprz pn. „Remont drogi gminnej G000011 w miejscowości Frydrychowice” – wsparcie finansowe w wysokości 2 252 596,36 zł oraz zadanie pn. „Remont drogi gminnej G000029 w miejscowości Przybradz” – wsparcie finansowe w wysokości 540 016 zł (łączna wartość dofinansowania dla gminy Wieprz: blisko 2,8 mln zł).

Inf. i foto: SP w Wadowicach

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka