środa, 17 lutego 2021 11:57

Tymbarski rynek przejdzie rewitalizację. Jak będzie wyglądał po zmianach?

Autor Aleksandra Tokarz
Tymbarski rynek przejdzie rewitalizację. Jak będzie wyglądał po zmianach?

Gmina Tymbark złożyła wniosek o uzyskanie dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rewitalizację tymbarskiego rynku. Zadanie ma zostać zrealizowane w latach 2022 – 2023.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest remont i przebudowa placu rynku wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Projekt przewiduje wymianę istniejącej nawierzchni płyty rynku, remont szalet publicznych, przebudowę przystanku, i chodnika przy drodze powiatowej, budowę nowej fontanny, lokalizację elementów małej architektury, przebudowę istniejącej instalacji wodociągowej i sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie zielenią oraz wymianę oświetlenia placu rynku.

Limanowa. Historyczną werandę czeka rekonstrukcja
W ramach projektu „In partibus artem – szlacheckie wymiary sztuki na polsko-słowackim pograniczu” Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej zrealizuje zadanie związane z rekonstrukcją secesyjnej werandy. Inwestycja wykonana zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg …

Wójt Paweł Ptaszkek we wpisie w mediach społecznościowych odniósł się do tych zamiarów. - Informacja o rewitalizacji rynku w Tymbarku ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla gmin wywołała pewną konsternację, dlatego chciałbym przekazać więcej informacji na temat planowanej inwestycji - napisał. - Gmina Tymbark została zaliczona do tzw. gmin górskich i może pozyskać środki inwestycyjne w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na modernizację  i budowę infrastruktury komunalnej związanej ze wzrostem atrakcyjności turystycznej Gminy. Mając na uwadze, że  rynek w Tymbarku jest wizytówką  i centralnym miejscem naszej Gminy, a ponadto posiada zabytkowy charakter, inwestycja ta doskonale wpisuje się w cele wyżej Programu.

- Program Przeciwdziałania Covid-19 dla samorządów ma na celu wsparcie gmin  w inwestycjach istotnych dla lokalnej społeczności, a których samorządy  z uwagi na kryzys gospodarczy wywołany epidemią nie byłyby w stanie sfinansować ze środków własnych - dodał. - Stan techniczny rynku (zwłaszcza toalet i  fontanny) i jego estetyka była przedmiotem wielu dyskusji i pytań ze strony Mieszkańców Gminy. Po odnowieniu budynku Urzędu naturalnym, dalszym etapem jest odnowienie płyty rynku wraz z fontanną, toaletami publicznymi i przystankiem.

Limanowa. Okradał kościelne skarbony. Teraz będzie tłumaczył się przed sądem
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież pieniędzy ze skarbony w jednym z kościołów na terenie powiatu limanowskiego. Nie pozostanie bezkarny. - We wtorek 9 lutego policjanci otrzymali informację o kradzieży pieniędzy ze skarbon umieszczonych w jednym z kościołów na terenie naszego p…

- W trakcie prac projektowych zostanie uwzględniony historyczny i zabytkowy charakter. Projekt architektoniczny rewitalizacji zostanie poddany  konsultacjom społecznym, a także będzie podlegał uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Rynek  to serce miejscowości. To punkt spotkań, imprez plenerowych  i wizytówka naszej Gminy. To przestrzeń, która nas Mieszkańców kształtuje. Mając powyższe na uwadze,  chciałbym aby zrewitalizowany tymbarski rynek, utrzymując piękny historyczny charakter, spełniał standardy na miarę XXI wieku - zakończył wójt gminy Tymbark.

Przewidziany termin realizacji zadania to lata 2022-2023.

fot. Gmina Tymbark

Limanowa - najnowsze informacje