piątek, 3 grudnia 2021 07:23

Tysiące ognisk zakażeń w szkołach. Coraz więcej placówek zmienia tryb nauki

Autor Aleksandra Tokarz
Tysiące ognisk zakażeń w szkołach. Coraz więcej placówek zmienia tryb nauki

Coraz więcej szkół zmuszonych jest na zmianę trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny bądź hybrydowy. Tylko ostatniej doby naukę z domów pobierali uczniowie z 5 644 szkół w całej Polsce. To o niemal 700 placówek więcej, niż dzień wcześniej.

Nauka zdalna lub hybrydowa w roku szkolnym 2021/22 jest wprowadzana przez dyrektorów szkół za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Zajęcia są zawieszane w momencie, kiedy liczba zakażeń koronawirusem uniemożliwia prowadzenie nauki w trybie stacjonarnym.

W przypadku stwierdzenia zakażenia Covid-19 u uczniów bądź pracowników placówki oświatowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne, celem ustalenia kręgu osób narażonych na zakażenie. Następnie decyduje o zastosowaniu odpowiednich działań, które mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa.

Dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia stacjonarne na czas oznaczony i przejść na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zawieszenie zajęć może dotyczyć grupy, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego, a także całej szkoły lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.

Ile szkół pracuje zdalnie lub hybrydowo?

W czwartek, 2 grudnia, stacjonarnie pracowało 14 277 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 92,5 proc. wszystkich. 95 przedszkoli pracowało zdalnie, a 1063 – w trybie mieszanym.

Funkcjonowanie przedszkoli, stan na 2 grudnia 2021 / fot. MEiN

W szkołach w sposób stacjonarny uczyli się uczniowie 10 497 szkół podstawowych, czyli 73 proc. wszystkich i 6059 ponadpodstawowych, czyli 77,6 proc. Zdalnie pracowało 147 szkół podstawowych i 120 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowały 3744 szkoły podstawowe i 1633 szkoły ponadpodstawowe.

Funkcjonowanie szkół podstawowych, stan na 2 grudnia 2021 / fot. MEiN
Funkcjonowanie szkół ponadpodstawowych, stan na 2 grudnia 2021 / fot. MEiN

Tydzień temu, 25 listopada, stacjonarnie pracowało 14 417 placówek wychowania przedszkolnego, co stanowi 93,4 proc. wszystkich. 72 przedszkola pracowały zdalnie, a 946 – w trybie mieszanym.

Stacjonarnie pracowało 10 690 szkół podstawowych, czyli 74,3 proc. wszystkich i 6031 ponadpodstawowych, czyli 77,2 proc. Zdalnie pracowało 108 szkół podstawowych i 108 ponadpodstawowych. W trybie mieszanym pracowało 3590 szkół podstawowych i 1673 szkoły ponadpodstawowe.

koronawirus najnowsze informacje
Polska

Polska - najnowsze informacje