niedziela, 23 lutego 2020 19:08

Uwaga. Zmiana numerów na policję. Jak teraz dzwonić?

Autor Marzena Gitler
Uwaga. Zmiana numerów na policję. Jak teraz dzwonić?

Od poniedziałku 24 lutego zmieniają się numery telefonów do komend policji w całym kraju. Zamiast numeru kierunkowego trzeba będzie wybrać specjalny numer kierunkowy.

Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47.

Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.

Wyróżnik 47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.

W Małopolsce schemat numerów będzie następujący: 47 (numer w całym kraju) 83 (wyróżnik małopolski) i 5 cyfr wskazujacych na docelową komendę i jej wydziały.

Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.

Małopolska - najnowsze informacje