sobota, 8 lipca 2023 09:03

W Biskupicach rusza inwestycja, która poprawi jakość wody

Autor Marzena Gitler
W Biskupicach rusza inwestycja, która poprawi jakość wody

Wkrótce rozpocznie się inwestycja mająca na celu poprawę infrastruktury wodnej w Biskupicach. Zadanie pod nazwą: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Biskupice poprzez przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Biskupice" obejmować będzie wszystkie miejscowości gminy.

W ramach prac wstawionych zostanie 110 zaworów sieci wodociągowej (48 istniejących  zostanie wyremontowanych i zamontowane zostaną 62 nowe).  W projekcie przewidziano również remont 13 hydrantów.  Dodatkowo wstawionych zostanie 20 reduktorów sieciowych stabilizujących ciśnienie w sieci wodociągowej. Przeprowadzenie takiej modernizacji pozwoli znacząco zmniejszyć czas reakcji i skrócić czas wyłączeń wody przy ewentualnej awarii sieci. Ponadto, w przyszłości pozwoli ograniczyć obszar, na którym wystąpią braki wody, a tym samym zredukować jej straty, przyspieszyć czas naprawy awarii, a docelowo prowadzić będzie do poprawy efektywności kosztowej gospodarki wodnej.

W ramach przeprowadzonego  postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, z którym Wójt Gminy Biskupice  - Renata Gawlik oraz Sekretarz - Jerzy Szymoniak podpisali już umowę. Całość inwestycji szacuje się na kwotę 782 492.42 złotych brutto. Zadanie w całości zostanie pokryte z celowej subwencji pochodzącej z puli rządowej.

Inf. i fot. UG Biskupice

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka