piątek, 18 września 2020 12:31

W Krakowie powstaje hostel dla bezdomnych uzależnionych

Autor Marzena Gitler
W Krakowie powstaje hostel dla bezdomnych uzależnionych

W Krakowie powstaje DROP-UP, czyli hostel readaptacyjny dla osób wychodzących z uzależnienia. Skorzystają z niego osoby bezdomne, które chcą podjąć leczenie ambulatoryjne.

Hostel powstanie przy Zintegrowanym Centrum Redukcji Szkód przy ul. Krakowskiej 19.  Potrzebę jego utworzenia zauważyła Poradnia MONAR w Krakowie, które jest inicjatorem powstania obiektu. Wstępnie szacuje się, że pomoc znajdzie w nim ok. 30 do 40 osób, które są obecnie pacjentami Poradni przy św. Katarzyny i klientami punktu Drop-in.

Hostel będzie prowadzony w paradygmacie redukcji szkód. To nowatorskie podejście. Metoda redukcji szkód w terapii uzależnienia od alkoholu i innych substancji nie zakłada całkowitej abstynencji, ale wyznaczenie akceptowalnego przez uzaleznionego celu jakim jest np. ograniczenie ilości środka, częstości używania środka lub abstynencja. To daje szanśe na pooprawe jakości życia dużo większej grupie osób uzależnionych.

Miejsce w histelu znajdą osoby w trwałym kryzysie bezdomności z terenu miasta Krakowa (a także ościennych powiatów), pełnoletnie, uzależnione od substancji innych niż alkohol (F.11 – F.19), będące w trakcie leczenia uzależnienia narkotykowego prowadzonego w warunkach ambulatoryjnych (również w trakcie terapii substytucyjnej). Projekt będzie oferował tym osobom docelowo do sześciu miejsc całodobowego pobytu. Nabór do hostelu będzie dokonywany (na podstawie indywidualnych zgłoszeń) przez 3 osobową komisję złożoną z kierownika i 2 innych pracowników Poradni MONAR w Krakowie.

Pobyt w hostelu będzie obwarowany warunkami stwarzającymi odpowiednie otoczenie terapeutyczne i gwarantującymi zapewnienie porządku (m.in. zakaz spożywania alkoholu i narkotyków, jak również zakaz przebywania pod wpływem tych substancji). W zakres oddziaływań, poza zaoferowaniem dachu nad głową, wchodzi system wsparcia i motywacji do utrzymywania się w leczeniu, aktywizacji zawodowej i podejmowania aktywności zarobkowej, a także formowanie postaw pozwalających klientowi wrócić do pełnienia podstawowych ról społecznych. Każdy z mieszkańców będzie pod opieką pracownika, którego zadaniem będzie przede wszystkim dawanie wsparcia psychologicznego oraz asystowanie zarówno w sprawach administracyjno-prawnych, jak i mniej formalnych (np. związanych z nawiązaniem kontaktów z rodziną).

Okres pobytu jednej osoby w hostelu będzie wynosił maksymalnie do 12 miesięcy, a co kwartał będą oceniane postępy mieszkańca hostelu w zakresie terapii i osiągania samodzielności społecznej oraz ekonomicznej. Ocena ta będzie miała wpływ na przedłużanie kontraktu o kolejny kwartał.

Obecnie Poradnia MONAR jest na etapie adaptacji, remontów i wyposażania lokalu. Z uwagi na brak zapewnionych środków finansowych na bieżący rok, chcą dokonać tego w oparciu o jak najskromniejszy budżet – wykorzystując zasoby własne, pomoc instytucji i osób prywatnych, jak i pracę wolontaryjną członków Stowarzyszenia MONAR (współpraca z Domem MONARU w Krakowie-Pleszowie).

Na potrzeby planowanego projektu z zasobów Gminy Kraków został wynajęty lokal na 2 piętrze w kamienicy przy ulicy Krakowskiej 19. Na parterze tego budynku mieści się prowadzony od 4 lat projekt zintegrowanego centrum redukcji szkód związanych z używaniem narkotyków (Drop-in) i biuro Poradni MONAR w Krakowie. Lokal ma powierzchnię 90m2 (choć rozstawienie pomieszczeń w tzw. amfiladzie nie pozwala wykorzystywać lokalu w sposób optymalny, adekwatny do metrażu).

Przewidywana data otwarcia hostelu DROP-UP to listopad 2020.

foto: Drop-in Kraków

Kraków

Kraków - najnowsze informacje