sobota, 17 grudnia 2022 13:49

W Myślenicach zaczął działać Partnerski Zespół Kooperacyjny

Autor Marzena Gitler
W Myślenicach zaczął działać Partnerski Zespół Kooperacyjny

Współpracę w ramach Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Myślenicach zadeklarowały dwadzieścia dwie instytucje i organizacje pozarządowe. Celem projektu jest maksymalne wsparcie osób, rodzin i grup społecznych.

W Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice podpisano w zeszłym tygodniu o utworzeniu Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego. W podpisaniu deklaracji współpracy wzięli udział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz dyrektor Centrum Usług Społecznych w Myślenicach Małgorzaty Aleksandrowicz.

Partnerski Zespół Kooperacyjny w Myślenicach to aż dwadzieścia dwie instytucje i organizacje działające na terenie gminy w różnych dziedzinach.

Wspólnie chcemy zaproponować taką współpracę i współdziałanie, aby osiągnąć maksymalnie efektywne wsparcie osób, rodzin, grup społecznych przy dostępnych zasobach środowiska lokalnego. Misja Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Myślenicach została wypracowana na wcześniejszych spotkaniach i określona w zdaniu "Człowiek w potrzebie - dbanie o jego dobrostan". Liderem Partnerskiego Zespołu Kooperacyjnego w Myślenicach jest Centrum Usług Społecznych, które realizuje działania integrowania i koordynowania usług w oparciu o zasadę partnerstwa, współpracy międzyinstytucjonalnej, jakości i powszechności świadczonych usług. Podziękowania kieruję również do Pani Wioletty Wilimskiej Dyrektor ROPS w Krakowie, za możliwość włączenia nas w projekt regionalny – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Wśród organizacji, które będą współpracować w myślenickim Partnerskim Zespole Kooperacyjnych są między innymi samorządowe jednostki kultury, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Myślenicach, Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i Policji, Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach, Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Urząd Pracy, czy też m.in. Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Myślenicach oraz Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe.

Partnerski Zespół Kooperacyjny posłuży głównie usługom społecznym realizowanym na terenie gminy na rzecz mieszkańców, jest płaszczyzną do wymiany doświadczeń, a nade wszystko wzmocnienia idei międzyinstytucjonalnej współpracy. Głównym celem PZK w Myślenicach jest stworzenie warunków dla skuteczniejszego, zintegrowanego, interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów społecznych i udzielania efektywnej pomocy mieszkańcom miasta w trudnych sytuacjach życiowych.  

Liderem Partnerskiego Związku Kooperacyjnego jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Za koordynację współpracy odpowiadają Marta Łaszczyk-Lichoń, zastępca dyrektora CUS ds. usług społecznych i Paulina Ścibor - Koordynator Indywidualnych Planów Usług Społecznych.

fot. Fb. Miasto i Gmina Myślenice

Myślenice - najnowsze informacje