środa, 12 lutego 2020 13:58

Ważne porozumienie Gminy Brzeszcze z AGH

Autor Katarzyna Domagała
Ważne porozumienie Gminy Brzeszcze z AGH

7 lutego 2020 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie a Gminą Brzeszcze.

Przedmiotem porozumienia jest podjęcie wspólnych działań w celu łagodzenia społecznych, gospodarczych i środowiskowych skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu poprzez kompleksową rewitalizację terenów pogórniczych w Gminie Brzeszcze. Współpraca została podjęta w związku z utworzeniem  Platformy Regionów Górniczych w Transformacji oraz ustanowieniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma wspomagać samorządy regionalne i lokalne w przemianach.

Miasto Brzeszcze zbudowane zostało dzięki i wokół kopalni węgla kamiennego, która dziś liczy prawie sto lat. Wyczerpywanie złóż, a także restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, przybierająca na sile zwłaszcza w kontekście przyjętych przez Komisję Europejską celów klimatycznych i środowiskowych, skłania do podejmowania działań na rzecz rewitalizacji. Utworzenie Platformy regionów górniczych w transformacji oraz ustanowienie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji mają wspomagać samorządy regionalne i lokalne w tych przemianach.

Współpraca obejmie działania wspierane przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji i inne środki, a w szczególności prace studialne i projektowe w zakresie:

·         Dekontaminacji, renaturalizacji i rekultywacji terenów przekształconych działalnością wydobywczą.

·         Kompleksowej rewitalizacji terenów pogórniczych, uwzględniającej: zachowanie tożsamości m.in. poprzez adaptację zabytkowych obiektów oraz dalszy rozwój społeczno-gospodarczy i działania na rzecz mieszkańców.

·         Rozwiązań związanych z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu.

·         Inwestycji wzmacniających gospodarkę o obiegu zamkniętym.

·         Innych działań, dla osiągnięcia celu ogólnego.

Porozumienie podpisano podczas spotkania w gronie Władz Gminy Brzeszcze i pracowników Urzędu Gminy w Brzeszczach, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Fundacji Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau oraz Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH. Po spotkaniu miała miejsce wizja lokalna na terenie Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze Wschód w likwidacji (Ruch II). Efektem spotkania i wizji terenowej było nakreślenie konkretnych działań na najbliższe miesiące, a także na dalszą perspektywę.

Platforma Regionów Węglowych (Coal Regions in Transition) w okresie transformacji pomaga krajom UE i regionom węgla w sprostaniu wyzwaniom związanym z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną.

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji - mechanizm finansowego wspierania regionów ponoszących duże koszty polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. Głównym celem Funduszu jest umożliwienie regionom i ich mieszkańcom przestawienie się na gospodarkę neutralną klimatycznie i zniwelowanie negatywnych skutków społecznych i ekonomicznych tej zmiany.

Info, foto: Gmina Brzeszcze

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje