piątek, 6 września 2019 08:12

Wieliccy regionaliści poznają Małopolskę

Autor Marzena Gitler
Wieliccy regionaliści poznają Małopolskę

30 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) – 12 osób uczestniczyło w wycieczce z cyklu „Poznajmy Małopolskę” zorganizowanej przez Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK).

MZRTK zrzesza 22 towarzystwa z Małopolski. Siedziba Związku znajduje się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ulicy Rajskiej. Od 2007 r. członkiem Związku jest KPW. W wyciecze uczestniczyli regionaliści z: Bronowic, Krzeszowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wieliczki. Zwiedziliśmy kolejno w Staniątkach kościół pw. św. Wojciecha i muzeum Sióstr Benedyktynek, w Bochni kościół parafialny pw. św. Mikołaja ze obrazem Matki Bożej Bocheńskiej słynącej łaskami, w Wiśniczu zamek Lubomirskich, w Lipnicy Murowanej: kościoły pw. św. Leonarda wpisany w 2003 r. na Listę Zabytków UNESCO, pw. św. Szymona, w Tymowej kościół drewniany pw. św. Mikołaja, w Dębnie zamek z XV w., w Szczepanowie miejsce narodzin w 1030 r. biskupa krakowskiego św. Stanisława, źródełko, bazylikę pw. św. Marii Magdaleny i św. Stanisława, cmentarz w tym wojskowy nr 273 z I wojny światowej.

Ostatnim punktem programu była Izba Regionalna w Jadownikach, w której gościliśmy na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Jadownickiej. Gospodarze: Stanisław i Jerzy Świerczek, prezesi i członkowie Zarządu ugościli nas herbatą, kawą, słodkim poczęstunkiem, i obdarzyli książką autorstwa Katarzyny, Małgorzaty i Władysławy Okasów rodem z Jadownik pt. „Jadowniki były wsią królewską” (2017 r.)

Wycieczkę przygotował Zarząd MZRTK: Barbara Miszczyk, prezes, Stanisław Klich, v-ce prezes, sekretarz Jadwiga Duda, skarbnik-Stanisław Sypniewski. Uczestników oprowadzał po ww. obiektach Stanisław Klich i miejscowi przewodnicy. Wycieczka odbyła się przy słonecznej pogodzie, która umocniła nasz podziw dla piękna krajobrazów, zabytków Małopolski i szacunek dla naszych przodków: fundatorów, budowniczych, wiernych - opiekunów tych zabytków.

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje