poniedziałek, 8 listopada 2021 14:00

Wieliczka. Boisko Wieliczanki z nowym oświetleniem

Autor Głos 24
Wieliczka. Boisko Wieliczanki z nowym oświetleniem

Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce zakończył instalację nowego oświetlenia boiska sportowego TS Wieliczanka Wieliczka.

Na boisku zamontowano 10 nowych lamp stadionowych led 200W.  Dzięki temu będzie można korzystać z boiska również po zmroku.

W ramach zadania wykonano:

1. Objęcie prowadzenia kierownictwa robót budowlano-montażowych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

2. Wykonanie wykopów pod ułożenie kabla ziemnego do zasilania lamp wolnostojących.

3. Montaż wraz z osadzeniem 10 szt. masztów oświetleniowych.

4. Ułożenie ok. 470mb kabla ziemnego, zasilającego.

5. Montaż 10szt. lamp wraz z wysięgnikami, przewieszkami z lin stalowych na słupie.

6. Montaż 1 szt. szafki sterowniczej oświetlenia.

7. Montaż 10szt. skrzynek rozdzielczych z zabezpieczeniem dla opraw oświetleniowych.

8. Wykonanie instalacji odgromowej dla każdej z 10szt. lamp osobno.

9. Montaż końcówek kablowych, zaciskanie.

10. Montaż opraw oświetleniowych, stadionowych led 200W.

11. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego.

12. Pomiar rezystencji uziemienia słupów linii elektroenergetycznej.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje