środa, 3 marca 2021 10:12

Wieliczka. Nowa droga połączy dwie strefy ekonomiczne

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Nowa droga połączy dwie strefy ekonomiczne

Gmina Wieliczka buduje drogę, która połączy Strefę Ekonomiczną Węgrzce Wielkie ze strefą Brzegi - Kokotów. Otrzymała na to 22 mln zł dofinansowania.

Powstająca droga połączy powstajacą strefę w Węgrzcach Wielkich z już funkcjonujacą strefą Brzegi - Kokotów. Droga będzie szeroka na siedem metrów, z dwo­ma pasami jezdni i traktem pieszo-rowerowym.

Inwestycja jest prowadzona w ramach umowy z Zarządem Województwa Małopolskiego o dofinansowaniu projektu pn.: „Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej (SAG) wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma­łopolskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania projektu wynosi ok. 22 mln zł co stanowi 84,66 % kosztów kwalifikowalnych. W ramach inwestycji zagospodarowane i uzbrojone zostanie 16,8 ha terenu w Wę­grzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne. Gmina wybuduje tam sieci: kana­lizacji deszczowej, sanitarnej i wodo­ciągowej, przebuduje istniejące rowy melioracyjne, zbuduje sieć elektryczną, oświetlenie, monitorin­gu, układ dróg wewnętrznych i ciągi pieszo-rowerowe.  

- Obszar strefy sukcesywnie wypełnia się firmami, które tu lokują swoje centra logistyczne. W strefie ulokowanych jest ponad 30 firm i stworzonych zostało ponad 2 tysiące nowych miejsc pracy - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł. Dodatkowym atutem dla przedsiębiorców jest to, że teren przylega od południa do linii kolejowej Kraków-Rze­szów, w Węgrzcach Wielkich znajduje się stacja kolejowa na trasie linii kolejowej 91 Kraków Główny – Medyka.

Przypomnijmy, że obecna strefa w Brzegach i Kokotowie została również zrealizowana przy wsparciu środków unij­nych w wysokości ponad 12 mln zł.

foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje