sobota, 4 czerwca 2022 12:37

Wieliczka. Użytek ekologiczny powstanie w Dobranowicach. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Użytek ekologiczny powstanie w Dobranowicach. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę dotyczącą ustanowienia w Dobranowicach użytku ekologicznego. Właściciele działki chcieli uruchomić tam kamieniołom, dlatego zaskarżyli uchwałę Rady Miasta Wieliczka.

Uchwałę o ustanowieniu użytku ekologicznego w Dobranowicach radni podjęli 31 maja ubiegłego roku. Użytek został utworzony na prywatnej działce o powierzchni ponad 13 hektarów, która jest zalesionym wzgórzem, na którym dawniej wydobywano kruszywo. Właściciele planowali utworzyć tam kamieniołom.

Ochronić las chcieli mieszkańcy Dobranowic, którzy w tym celu założyli stowarzyszenie „Prometeusz”. Podjęli też działania formalno-prawne, które przekonały burmistrza o konieczności utworzenia tam użytku ekologicznego.

Właściciele działki, którzy chcieli uruchomić tam kamieniołom, zaskarżyli uchwałę Rady Miasta Wieliczka do Sądu. 2 czerwca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę na uchwałę nr XXXI/385/2021 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie utworzenia użytku ekologicznego "Las Winny" w Dobranowicach.

Wprowadzone w uchwale zakazy uniemożliwią powrót do koncepcji planowanej działalności wydobywczej kruszywa, która spowodowałaby degradację cennego przyrodniczo kompleksu siedlisk leśnych: buczyny karpackiej oraz grądu subkontynentalnego. Dobranowiczanie mogą odetchnąć z ulgą, że udało się ochronić ważne wartości przyrodnicze oraz krajobrazowe, zarówno dla swojej miejscowości, jak i jako dobra istotne dla całej gminy Wieliczka.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje