niedziela, 26 lipca 2020 10:46

Wieliczka: Woda jest już zdatna do picia, ale nie wszędzie! W których miejscowościach nadal obowiązuje zakaz?

Autor Wiktoria Mitura
Wieliczka: Woda jest już zdatna do picia, ale nie wszędzie! W których miejscowościach nadal obowiązuje zakaz?

Wczoraj w późnych godzinach wieczornych, burmistrz Wieliczki przekazał komunikat PSSE w Wieliczce. Gdzie woda nadaje się do spożycia, a gdzie można jej używać tylko do celów sanitarnych?

Wczoraj w późnych godzinach wieczornych, Artur Kozioł - burmistrz Wieliczki, przekazał komunikat dotyczący przydatności wody pitnej na obszarach, w których obowiązywał zakaz od 23 lipca. O tym pisaliśmy tutaj:

Wieliczka: Woda w kranach skażona bakteriami coli! Mieszkańcy pili ją co najmniej 2 dni
Na terenie miasta Wieliczka (z wyłączeniem os. Krzyszkowice) oraz Czarnochowic, Śledziejowic, Strumian, Zabawy, Sułkowa, Kokotowa (bez Kolonii Kokotowskiej), Lednicy Górnej woda nie nadaje się do picia. Jest skażona bakteriami coli. UWAGA: Informacje dodatkowe w sprawie braku przydatności wody do s…

Po wykonaniu badań 25 lipca, PSSE przekazała komunikat o ich wynikach. Woda z wodociągu publicznego Wieliczka jest przydatna do spożycia w miejscowościach:

  • Wieliczka,
  • Strumiany,
  • Lednica Górna,
  • Czarnochowice,
  • Kokotów.

W miejscowości Śledziejowice woda jest warunkowo przydatna do spożycia. To znaczy, po uprzednim PRZEGOTOWANIU.

Uwaga: Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac po-rządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Woda nadal jest nieprzydatna do picia w miejscowości: Sułków i Zabawa. Woda może być tylko używana w celach sanitarnych. Mieszkańcy tych miejscowości będą zaopatrywani w wodę do spożycia przez beczkowozy. Stacjonarny punkt poboru wody nadal ma miejsce w szkole podstawowej w Węgrzcach Wielkich.

Dziś, w godzinach wieczornych zostanie wydany kolejny komunikat.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje