środa, 29 lipca 2020 19:05

Wiemy, kto chce projektować i budować S7 od Miechowa do Szczepanowic

Autor Mirosław Haładyj
Wiemy, kto chce projektować i budować S7 od Miechowa do Szczepanowic

Oferty na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) złożyło 12 wykonawców.

W złożonych ofertach są spore różnice pomiędzy wykazanymi kosztami. W najtańszej ofercie realizacja zadania została wyceniona na 162 440 189,84 zł, a najdroższej na 286 715 894,28 zł. Rozpoczyna się sprawdzanie złożonych dokumentów.

Do przetargu oferty złożyli:

  1. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., 42-504 Będzin, ul. Energetyczna 10 (Lider) ; DUNA ASZFALT Út-és Mélyépitõ Kft., Béke u. 150, 6060 Tiszakécske, Węgry (Partner); Cena brutto: PLN 172 069 881,56;

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce;
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

2. Konsorcjum: Warbud S.A. – Pełnomocnik ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa Eurovia Polska S.A. - Partner Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Spec-Bruk Sp. z o.o. Sp. k. - Partner ul. Oświęcimska 69, 32-590 Libiąż 199 703 058,00

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

3. BUDIMEX S.A. ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 179 374 501,46

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

4. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.,ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki Budownictwo Drogowe „BUDAR” Sp. z o.o., Królewiec Poprzeczny nr 15, 26-212 Smyków 220.438.357,32

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

5. „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor” Sp. z o. o. ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie 246 000 000,00

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

6. Mota-Engil Central Europe S.A. ul. Opolska 110 31-323 Kraków 204 897 329,99

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

7. Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A – Lider, Acciona Construcción S.A. z siedzibą w Madrycie, Parque Empresarial de la Moraleja, Avenida de Europa 18, 28108 – Alcobendas  – Partner, 229 536 706,49

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

8. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Polska 198.717.096,45

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

9. Konsorcjum: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice - LIDER KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni, ul. Zakole 1, 86-061 Brzoza - PARTNER 174 653 074,94

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

10. Konsorcjum: FABE POLSKA Sp. z o.o. (lider) ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa „SP” SINE MIDAS STROY” Sp. z o.o. (partner) działający przez swój oddział w Polsce ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa 162 440 189,84

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

11. Konsorcjum: Metrostav Polska S.A. – Lider Ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała Metrostav a.s. – Partner 180 00 Praha 8,  Koželužská 2450/4, Libeň Republika Czeska 269 279 074,02

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

12. CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION LIMITED No. 15, Sanlihe Road, Haidian District, Pekin, Chińska Republika Ludowa 286 715 894,28

Termin wykonania zamówienia: skrócenie terminu o 3 m-ce
Okres gwarancji: przedłużenie o 5 lat

Zakres prac

Do zadań wykonawcy wyłonionego w przetargu na projekt i budowę odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) będzie należało:

  • zaprojektowanie  dwujezdniowej drogi ekspresowej, drogi S7 o długości ok. 5,33 km od  węzła Miechów (bez węzła) do węzła Szczepanowice (bez węzła) wraz  z obiektami inżynierskimi, towarzyszącą infrastrukturą i urządzeniami  bezpieczeństwa ruchu,
  • uzyskanie  w imieniu i na rzecz zamawiającego wymaganych prawem opinii, uzgodnień,  pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i  zrealizowania  inwestycji,
  • wybudowanie drogi ekspresowej wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Wybudowana  zostanie droga ekspresowa o długości ok. 5,33 km, przebudowane  istniejące drogi  kolidujące z S7, z uwzględnieniem zmian w ich  przebiegu. Powstanie infrastruktura dla  pieszych i rowerzystów oraz przejazdy i wjazdy awaryjne na S7. W ciągu  drogi ekspresowej powstanie pięć wiaduktów, w tym jeden z nich będzie  pełnił również funkcję przejścia dla zwierząt.

Z dbałości o środowisko przyrodnicze i komfort mieszkańców

Powstanie  system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus  drogowy: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające  i zbiorniki retencyjne. Wybudowane  zostaną zabezpieczenia akustyczne.  Cztery przepusty wraz z  ogrodzeniami ochronno- naprowadzającymi umożliwią swobodne  przemieszczanie się zwierząt. Zainstalowane zostaną także ekrany przeciw  olśnieniowe.

Przebudowane  zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej,  kolidujące z inwestycją. M.in.: urządzenia teletechniczne i  energetyczne, sieci wodociągowe,  gazowe, urządzenia melioracyjne i kolejowe. Po zakończeniu robót  wykonana będzie pełna rekultywacja terenów zajętych przez plac budowy,  zaplecza techniczne i socjalne oraz drogi tymczasowe wykonane na  potrzeby budowy. Naprawione będą drogi i budynki uszkodzone  w wyniku prac budowlanych, by doprowadzić je do stanu technicznego nie  gorszego niż przed rozpoczęciem budowy.

Termin realizacji

Wszyscy uczestniczący w  przetargu wykonawcy zadeklarowali, że zadanie zrealizują w ciągu 36  miesięcy. Do czasu realizacji robót nie będą wliczane okresy zimowe (od  15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem  okresy zimowe będą wliczane.

Kalendarium:

29.06.2017 r. - rozpoczęcie prac dokumentacyjnych: STEŚ wraz z elementami koncepcji programowej

17.08.2018 r. – złożenie wniosku o decyzję środowiskową (DŚU)

12.11.2019 r.– uzyskanie DŚU

16.12.2019 r. - postanowienie RDOŚ nadaniu decyzji DŚU rygoru natychmiastowej wykonalności

29.04.2020 r. – ogłoszenie przetargu na projekt i budowę

S7 od Krakowa na północ

Odcinek  S7 Miechów- Szczepanowice jest częścią 55,6 kilometrowej trasy S7,  która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne:

  • Moczydło – Miechów, dł. 18,7 km
  • Miechów – Szczepanowice, dł. 5,3 km
  • Szczepanowice – Widoma, dł. 13,1 km
  • Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Kraków Nowa Huta), dł. 18,3 km

16  kwietnia 2020 r. podpisana została umowa na kontynuację projektowania i  budowę  drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego  (Moczydło) do węzła Miechów, o długości 18,7 km. 27 lipca 2020 r. rozpoczęła się budowa. W pierwszej kolejności wyburzone  zostaną budynki, które już zostały wykupione i opuszczone przez dawnych  mieszkańców. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Na ponad 13-sto kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma roboty rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. Zaawansowanie prac na tym odcinku S7 wynosi  obecnie 60% w zakresie robót mostowych i ponad 50% w ramach robót  drogowych. W 70 % wykonane są wykopy, w 60% nasyp drogowy. Na trasie  głównej roboty bitumiczne zrealizowane są w ok. 20%. W obrębie budowanego węzła Szczepanowice powstaje budynek Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej.

20  lipca 2020 r. Wojewoda Małopolski przekazał GDDKiA zezwolenie na  realizację 18,3 km odcinka S7 od węzła Widoma z włączeniem do  istniejącego węzła Kraków Nowa  Huta. Odcinek ten w granicach miasta Krakowa będzie miał dwie jezdnie z  trzema pasami ruchu na każdej. Powstanie też cztery węzły, w tym węzeł  Mistrzejowice, do którego włączona zostanie S52 Północna Obwodnica  Krakowa. 27 lipca 2020 r. przekazaliśmy wykonawcy plac budowy.

Po  ukończeniu budowy S7 w województwie małopolskim kierowcy będą mogli w  komfortowych warunkach przemieszczać się pomiędzy dawną stolicą Polski  Krakowem i obecną Warszawą.  Poprawi się bezpieczeństwo, komfort jazdy i skróci czas przejazdu do  niewiele ponad 2,5 godziny. Jest to bardzo istotne także dla ruchu  międzynarodowego, ponieważ ta droga ekspresowa jest częścią międzynarodowego ciągu E-77,  przebiegającego od Gdańska przez Warszawę do granicy państwa ze Słowacją w miejscowości Chyżne.

Inf. i foto: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje