piątek, 30 sierpnia 2019 14:04

Województwo dofinansuje nową karetkę pogotowia dla powiatu nowosądeckiego

Autor Marzena Gitler
Województwo dofinansuje nową karetkę pogotowia dla powiatu nowosądeckiego


28 sierpnia w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski i wojewoda małopolski Piotr Ćwik podpisali umowę na dofinansowanie zakupu nowej karetki.

- Nowoczesne karetki są niezwykle ważne dla całego systemu ratownictwa medycznego. Dlatego gdy tylko jest taka możliwość, inwestujemy w sprzęt medyczny, w tym w zakup karetek i bieżące odnawianie taboru. W ostatnich dniach, w kontekście tragicznych wydarzeń w Tatrach, mogliśmy się po raz kolejny przekonać, jak niezwykle ważną pracę wykonują zespoły ratownictwa medycznego oraz wszyscy, którzy współtworzą ten system – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas podpisania umów na dofinansowanie zakupu karetek dla powiatów nowosądeckiego i proszowickiego.

Wojewoda Małopolski przekaże Staroście Nowosądeckiemu dofinansowanie na zakup ambulansu wysokości 100 tys. zł. Jest to jeden z kilku dofinansowanych przez Wojewodę Małopolskiego zakupów karetek.


Do zabezpieczenia powiatu nowosądeckiego przewidzianych jest 14 zespołów ratownictwa medycznego (ZRM-ów), w tym: 12 ZRM-ów typu „P” (podstawowe, bez lekarza) rozlokowanych w: Nowym Sączu, Starym Sączu, Krynicy-Zdroju, Grybowie, Łososinie Dolnej, Łącku, Rytrze, Korzennej, Nawojowej i Piwnicznej-Zdroju oraz 2 ZRM-y typu „S” (specjalistyczne, z lekarzem) w Nowym Sączu i Krynicy.

W powiecie działa także 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

Wymiana taboru samochodowego, zainicjowana przez Starostę Nowosądeckiego wpłynie na podniesienie poziomu jakości usług realizowanych przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe - poinformował wojewoda.

Nowe ambulanse dla obu powiatów to nie tylko wiekszy komfort i bezpieczeństwo transportu pacjenta, ale także przede wszystkim sprawny dojazd na miejsce wezwania.

inf. i foto: UW w Krakowie

Nowy Sącz - najnowsze informacje