piątek, 19 marca 2021 09:50

Poldery przeciwpowodziowe na Stradomce? Odbyły się rozmowy wójtów, posłów i radnych

Autor Mirosław Haładyj
Poldery przeciwpowodziowe na Stradomce? Odbyły się rozmowy wójtów, posłów i radnych

3 marca w Urzędzie Gminy Raciechowice, z inicjatywy Wacława Żarskiego, Wójta Gminy Raciechowice odbyło się spotkanie dotyczące zabezpieczenia obszaru gmin położonych w dorzeczu Stradomki: Raciechowic, Łapanowa i Jodłownika przed powodzią.

W rozmowach uczestniczył przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – dyrektor Radosław Radoń, Posłowie na Sejm RP – Władysław Kurowski i Stanisław Bukowiec, radna powiatu myślenickiego – Jolanta Majka, Przewodnicząca Rady Gminy Łapanów – Celina Jacewicz, wójtowie: Andrzej Śliwa (gm. Łapanów), Paweł Stawarz (gm. Jodłownik), Wacław Żarski (gm. Raciechowice), pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy Raciechowice.

Najważniejszym tematem spotkania była kwestia budowy polderów przeciwpowodziowych, które podczas przejścia fali powodziowej pozwolą na przechwycenie nadmiaru wody z koryta rzeki i jej naturalną retencję. Pozwoli to ochronić przed szkodami infrastrukturę drogową, mostową oraz mienie prywatne i życie ludzi. Rozważana lokalizacja zbiorników dla gminy Raciechowice to Krzesławice – Dąbie – Zegartowice i Kawec – Żerosławice – Lubomierz. Trzeci zbiornik planowany jest na terenie gminy Jodłownik. Koszt inwestycji szacowany jest na około 200 mln zł.

Uczestniczący w spotkaniu posłowie zamierzają przygotować interpelację na temat ochrony przed powodzią przedmiotowego obszaru. Zobowiązali się do lobbowania w temacie budowy zbiorników retencyjnych.

Przedstawiciel Wód Polskich poinformował, że część strat powodziowych z poprzednich lat została usunięta. Kolejne inwestycje są planowane w roku bieżącym. Ustalono, że spotkania w temacie będą odbywać się cyklicznie co kwartał w poszczególnych, zainteresowanych gminach. W przedstawieniu wizji stworzenia zbiorników retencyjnych utworzył się pomysł wykorzystania ich w przyszłości do celów rekreacyjnych i gospodarczych.

Fot. i inf.: UG Łapanów

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje