czwartek, 9 grudnia 2021 07:20

Z Gdowa do Michałowa - dary dla dzieci przy granicy

Autor Marzena Gitler
Z Gdowa do Michałowa - dary dla dzieci przy granicy

Na początku grudnia Gmina Gdów wysłała do Michałowa transport darów przekazanych przez mieszkańców dla dzieci przebywających w lasach przy granicy polsko – białoruskiej.

W weekend 4 i 5 grudnia do Punkt Pomocy, utworzonego w Gminie Michałowo na Podlasiu zostały zawiezione dary zebrane od mieszkańców Gminy Gdów dla dzieci przebywających w lasach przy granicy polsko – białoruskiej.

Przypomnijmy, od 29 listopada do 1 grudnia (środa) dary dla ośrodków w gminach przygranicznych zbierane były w Gminnej Hali Sportowej w Gdowie. Dary zostaną przekazane.

W ramach pomocy humanitarnej zbierano: ciepłą odzież, obuwie, szczególnie dla dzieci do 3. roku życia, środki higieny osobistej i żywność z długim terminem przydatności do spożycia. W pierwszy grudniowy weekend dary dotarły do Punkt Pomocy, utworzonego w Gminie Michałowo na Podlasiu, skąd trafią do innych ośrodków dla emigrantów.

Mieszkańcy gminy Gdów dostrzegając potrzebę szerzenia idei humanitarnego podejścia oraz niesienia pomocy ludziom w kryzysie migracyjnym włączyli się w pomoc na rzecz dzieci przebywających w lasach przy granicy polsko – białoruskiej. Dzięki zaangażowaniu ludzi wielkiego serca w ciągu kilku dni zebraliśmy m.in. odzież zimową, ciepłe obuwie, środki higieny osobistej, artykuły spożywcze z długim terminem spożycia, materiały plastyczne i zabawki. Proszę o przekazanie naszej pomocy najbardziej potrzebującym, a jednocześnie wyrażam nadzieję, że kryzys na granicy polsko – białoruskiej zostanie niebawem zażegnany i sytuacja w rejonie przygranicznym wróci normalności – napisał Wójt Gminy Gdów Zbigniew Wojas w liście przekazanym na ręce Burmistrza Michałowa Marka Nazarko.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie w akcję społeczną kierujemy do wszystkich mieszkańców, lokalnych przedsiębiorców (m.in. Hurtowni Spożywczej AGA, Hurtowni Spożywczej TROKOS, Firmy INSTBUD i innych), a także dla Marka Kurzydyma i Piotra Zabdyra za transport darów – podsumował Urząd Gminy Gdów.

To nie pierwsza pomoc mieszkańców powiatu wielickiego dla uchodźców. Wcześniej podobna pomoc zorganizowała Wieliczka.

fot. UG Gdów

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje