poniedziałek, 13 stycznia 2020 07:00

Żabno zaprasza na harcerski festiwal pamięci hm. Pertkiewicza

Autor Marzena Gitler
Żabno zaprasza na harcerski festiwal pamięci hm. Pertkiewicza

Gminne Centrum Kultury w Żabnie wspólnie z Hufcem ZHP Tarnów i Namiestnikiem Harcerskim phm. Renatą Kawulą zapraszają do udziału w I Festiwalu Piosenki Harcerskiej im. płk. Harcmistrza Jerzego Pertkiewicza.

Płk. Harcmistrz Jerzy Pertkiewicz był postacią niezwykłą. To doktor farmacji, żołnierz kampanii wrześniowej i Armii Krajowej (psed. Drzazga), pułkownik , harcmistrz i Harcerz Rzeczypospolitej, Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, Honorowy Obywatel miasta Tarnowa i Ryglic. Po wojnie zamieszkał w Tarnowie. Był zawsze mocno zaangażowany w życie miasta, w działalność Koła Tarnów, Światowego Związku Żołnierzy AK,  życie tarnowskich szkół, a zwłaszcza w życie XVI Liceum Ogólnokształcącego, które nosi imię Armii Krajowej. Świadectwem zaangażowania  jest współautorstwo  książki „ Tarnów – Stare Miasto” cz. I. Od czasów nauki w gimnazjum był aktywny również w harcerstwie, do którego odrodzenia znacznie się przyczynił. W 1965 r. został odsunięty od pracy harcerskiej za  nieprzestrzeganie statutowych zasad świeckości i stosowania metody  pracy harcerskiej  opartej na dawnej badenpowellowskiej metodzie wychowawczej. W 1979 r. powrócił do czynnej służby harcerskiej. Reaktywował Komisję Prób na stopnie Harcerza Orlego i Harcerza Rzeczypospolitej. Założył Instruktorski Krąg Seniorów Harcerskich –  Harcerzy Rzeczypospolitej przy komendzie hufca ZHP w Tarnowie. Działał również w strukturach Chorągwi Tarnowskiej ZHP, był przewodniczącym Chorągwianego Sądu Harcerskiego. Do końca swoich dni uczestniczył w życiu drużyn i tarnowskiego hufca ZHP. Miał wielki wpływ na postawę młodzieży harcerskiej oraz instruktorów. Zmarł 30 czerwca 2018 roku. Festiwal ma go upamiętnić. (szerszą biografię zobacz na: http://16lo.tarman.pl/?p=55878)

Celem Konkursu jest integracja środowisk harcerskich, promocja uzdolnionej muzycznie młodzieży, integracja i promocja harcerstwa w gminie Żabno i powiecie tarnowskim oraz promowanie piosenki harcerskiej.

W Konkursie mogą brać udział zarówno zespoły reprezentujące drużyny harcerskie z terenu powiatu tarnowskiego i miasta Tarnów, jak i reprezentacje szkół z terenu gminy Żabno, w których nie ma drużyny harcerskiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest doręczenie wypełnionej karty zgłoszenia do Gminnego Centrum Kultury w Żabnie, ul. Jagiełły 16, 33-240 Żabno lub mailowo na adres druhny Renaty Kawuli renata.kawula@zhp.net.pl do dnia 24 stycznia 2020 r. do godz. 15.00.

W konkursie mogą brać udział wyłącznie zespoły liczące od 5 do 10 uczestników.

Zadaniem festiwalowym będzie wykonanie piosenki harcerskiej z listy ogłoszonej przez Organizatorów oraz wykonanie dowolnej piosenki o tematyce patriotycznej.

Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Festiwal Piosenki Harcerskiej odbędzie się 14 lutego o godz. 10:00 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Żabnie. Zwycięzcy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczone zostaną po zakończeniu przesłuchań.

Szczegółowe zasady Festiwalu i warunki udziału w nim zawiera Regulamin dostępny na stronie internetowej Gminy Żabno (TU).

Inf. i foto: UG Żabno, XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w Tarnowie, Hufiec ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema

Tarnów - najnowsze informacje