piątek, 23 lutego 2024 11:02

Zachodnia obwodnica Zielonek!

Autor Artykuł sponsorowany
Zachodnia obwodnica Zielonek!

W kwietniu 2020r. poprzez podpisanie umowy rozpoczął się proces projektowania i wybudowania zachodniej obwodnicy Zielonek. To wspólny projekt Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków. Nowa droga o długości ponad 2 km przebiega przez teren gminy Miejskiej Kraków i gminy Zielonki.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Zadanie 1 zrealizowane zostało przez Miasto Kraków i obejmowało odcinek obwodnicy Zielonek od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa, wraz z łącznikiem ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera. Zadanie 2 zrealizowane zostało przez Województwo Małopolskie i obejmowało odcinek od granicy Miasta Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa.

Dzięki realizacji inwestycji zapewniona została lepsza komunikacja w regionie. Usprawnieniu uległ dojazd do aglomeracji krakowskiej oraz stref aktywności gospodarczej zlokalizowanych w ciągu DW 794 (Kraków, Wolbrom, Skała). Inwestycja poprawiła bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Dotrzymujemy słowa i  konsekwentnie realizujemy inwestycje potrzebne mieszkańcom. – mówi Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Koszt zadania 2 realizowanego przez Województwa Małopolskie wyniósł 63.669.270,35 zł, przy czym część tych wydatków została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 40.023.933,44 zł, środków Budżetu Państwa w wysokości 10.819.477,93 zł oraz budżetu JST w kwocie                     1.247.089,00 zł.

Warto zaznaczyć, że obecnie trwają pracę projektowe nad Obwodnicą Zielonek w ciągu DW 794 – Etap II od węzła POK do DW 794. W ramach projektowanego odcinka powstanie między innymi nowa droga wojewódzka o długości 2 km, obiekty inżynierskie, chodniki oraz ścieżki rowerowe.

Aktualnie trwa pozyskiwanie niezbędnych uzgodnień i decyzji, które są konieczne do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Pozyskanie decyzji ZRID planujemy na                        grudzień 2024r. Następnie w wyniku przetargu zostanie wyłoniony Wykonawca                                                                           robót budowlanych, których realizację przewidujemy w latach 2025r. i 2026r.  – mówi                                                     Łukasz Smółka Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka