sobota, 30 września 2023 14:25

Zakliczyn otrzyma dodatkowe środki na zamek w Melsztynie

Autor Marzena Gitler
Zakliczyn otrzyma dodatkowe środki na zamek w Melsztynie

Zabezpieczenie ruin zamku w Melsztynie, prace budowlano-konserwatorskie, budowa ok. dwumetrowej ściany nad ostatnim stropem, pokrycie dachowe oraz odbudowa przypory. To zakres zadania, na które gmina Zakliczyn pozyskała kolejne środki z budżetu państwa.

Czek potwierdzający przyznanie środków przekazał burmistrzowi miasta i gminy Zakliczyn Dawidowi Chrobakowi I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

W trosce o zabytki

– Budowa zamku w Melsztynie rozpoczęła się w XIV wieku. Ok. 1546 r. gotycką warownię przebudowano w stylu renesansowym. Pół wieku później została zniszczona i zajęta przez konfederatów, a następnie wojska rosyjskie. Od tamtym czasów zamek pozostaje w ruinie. Program „Ochrona zabytków” realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ma na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków. Dlatego gmina Zakliczyn została objęta dofinansowaniem właśnie z tego programu – mówi wicewojewoda Ryszard Pagacz.

W latach 2018 – 2022 wykonano pięć etapów odbudowy wieży zamku w Melsztynie o wartości przeszło 3 mln zł, z czego blisko 2,3 mln zł to środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a 225 tys. zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wkład własny Gminy Zakliczyn wyniósł przeszło 500 tys. zł.

Zwiększona dotacja

350 tys. zł z wsparcia MKiDN zostało przeznaczone na realizację ostatniego, trwającego obecnie etapu VI. Dotacja została zwiększona o prawie 687 tys. zł i wyniesie łącznie niemal 1 mln 37 tys. zł.

– Na VI etap prac związanych z odbudową zamkowej wieży wraz z wkładem własnym pierwotnie mieliśmy zabezpieczone 500 tys. zł. Najtańsza oferta przetargowa wyniosła jednak prawie 1,3 mln zł. Napisaliśmy więc pismo do Pana Profesora Piotra Glińskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o zwiększenie dotacji, aby możliwe było podpisanie umowy z wykonawcą i jeszcze w tym roku wykonanie ostatniej kondygnacji budynku i dachu na wieży – informuje burmistrz miasta i gminy Zakliczyn Dawid Chrobak.

Co powstanie w ramach VI etapu?

Dodatkowe środki umożliwią konstrukcyjne domknięcie i zabezpieczenie zabytkowego obiektu. Wieża ostatecznie będzie miała przeszło 28 m wysokości. Na ostatniej kondygnacji powstanie przestrzeń widokowa, z której podziwiać będzie można piękne krajobrazy doliny Dunajca, Beskidu Sądeckiego i Wyspowego, a przy dobrej widoczności zobaczyć również szczyty Tatr. Zakończenie prac zaplanowano na listopad 2023 r.

Ważny moment dla gminy

Gmina Zakliczyn stała się właścicielem terenu z zamkiem w Melsztynie w maju 2022 r., kiedy burmistrz Dawid Chrobak podpisał akt notarialny o zamianie nieruchomości z nadleśniczymi Nadleśnictw Brzesko i Gromnik. Gmina Zakliczyn przekazała Lasom Państwowym zalesione działki w Roztoce i Rudzie Kameralnej o łącznej powierzchni 2,74 ha, a w zamian stała się właścicielem terenów, na których stoi zabytkowa budowla.

– Bardzo dziękuję wiceministrowi edukacji i nauki, senatorowi prof. Włodzimierzowi Bernackiemu oraz wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi, bo to oni wyszli z inicjatywą zajęcia się tematem odbudowy zamku – mówi burmistrz Dawid Chrobak.

- Serce rośnie, patrząc ile już udało się zrobić dla odnowy zabytku w Melsztynie. Premier Mateusz Morawiecki, którego mam zaszczyt reprezentować, dba o polskie zabytki. Wspiera je finansowo - piękno historycznych miejsc będzie zachowane na kolejne dekady. Zabytki zostaną ochronione przed degradacją i niszczeniem – dodaje wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Solidne wsparcie z RFIL

Gmina Zakliczyn realizuje zadanie także dzięki środkom z RFIL. Łącznie z trzech transz otrzymała blisko 12 mln zł.

– RFIL jest źródłem dużych inwestycji w gminie Zakliczyn: budowy bloków mieszkalnych w Lusławicach i Paleśnicy, świetlicy w Melsztynie, modernizacji budynku w Zakliczynie na cele GOPS i siedziby LGD „Dunajec-Biała”, stabilizacji osuwiska w Paleśnicy, a także budowy chodników i remontów dróg. To wykorzystanie środków z budżetu państwa z myślą o wszystkich mieszkańcach – przypomina wicewojewoda Ryszard Pagacz.

Inf. i fot. MUW

Tarnów - najnowsze informacje

Rozrywka