wtorek, 10 listopada 2020 14:16

[ZDJĘCIA] Jak przebiegają jesienne prace remontowe na drogach powiatu?

Autor Mirosław Haładyj
[ZDJĘCIA] Jak przebiegają jesienne prace remontowe na drogach powiatu?

Jesień to okres wytężonych prac realizowanych na drogach Powiatu Miechowskiego.

Na ukończeniu są przebudowy dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – Książ Mały – Boczkowice oraz w Pstroszycach II.

Droga w Boczkowicach
Droga w Pstroszycach II
Droga w Pstroszycach II
Droga w Pstroszycach II

Trwają też prace z FDS przy przebudowie ul. Sportowej w Charsznicy. W 50% zaawansowane są roboty przy budowie nowego mostu w Swojczanach.

Most w Swojczanach

W tym roku ma się również zakończyć budowa obwodnicy Książa Wielkiego realizowana przy udziale  funduszy unijnych.

Obwodnica Książa Wielkiego

Oprócz wspomnianych inwestycji, jeszcze w bieżącym roku ma być wykonane dodatkowe zadanie w ramach tzw. środków na usuwanie klęsk żywiołowych: remont drogi powiatowej Brzuchania przez wieś nr 1213K w miejscowości Brzuchania w km od 0+025 do 1+450. Na ten cel Powiat Miechowski pozyskał dofinansowanie „z powodziówek” w wysokości 310 tys. zł. W zadaniu partycypować będzie Gmina Miechów.

Ponadto w ramach współpracy z samorządami, realizowane są inne, mniejsze, ale równie ważne zadania. Na wniosek Gminy Gołcza, w tzw. systemie 50/50 w Czaplach Małych i Wielkich wykonane zostały w nawierzchni bitumicznej zjazdy do posesji, a w ramach gwarancji wykonawca drogi przebiegającej przez te miejscowości poprawił zjazdy do pól. Te działania pozwoliły na poprawę standardu wykonania oraz bezpieczeństwa tej drogi.

Czaple Wielkie. Wyremontowane zjazdy do posesji

W podobnym trybie, tj. porozumienia Gminy Gołcza i Powiatu Miechowskiego, przebudowane zostało pobocze i rów przydrożny drogi powiatowej nr 1172K Maków – Gołcza – Iwanowice – Zerwana w miejscowościach Ulina Mała i Żarnowica.

Ulina Mała. Pobocze po remoncie

Z drobniejszych zadań przewidzianych jeszcze na ten kończący się rok, należy jeszcze wymienić  budowę fragmentu chodnika przy sklepie wielkopowierzchniowym w Kozłowie, modernizacje skrzyżowania dróg powiatowych w m. Wierzbica oraz przebudowę fragmentu drogi powiatowej na granicy miejscowości Chodów i Zagorzyce.

To nie koniec działań na drogach Powiatu Miechowskiego. Poza dozorem nad realizacją realizowanych obecnie inwestycji oraz dbaniem o bieżące utrzymanie dróg, Zarząd Dróg Powiatowych przygotowuje dokumentację do zadań w perspektywie przyszłorocznej i kolejnych lat. Te działania pozwolą na ubieganie się o środki zewnętrzne na realizację zaplanowanych inwestycji. Zakończono również przygotowania sprzętu i materiałów do akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Fot. i inf.: Starostwo Powiatowe w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje