czwartek, 4 lipca 2019 16:11

Zielenice: 50 lat kapłaństwa ks. Jana Bila

Autor (red)
Zielenice: 50 lat kapłaństwa ks. Jana Bila

W niedzielę 30 czerwca 2019 r. w kościele w Zielenicach uroczyście obchodzono 50. lecie kapłaństwa ks. kanonika Jana Bila pochodzącego z Bolowa w gminie Pałecznica.

Uroczystość w Sanktuarium Matki Bożej Zielenickiej zgromadziła wiernych zarówno z miejscowej parafii, jak i z gminy Pałecznica.

- Ks. Jan Bil przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Jaroszewicza w dniu 14 czerwca 1969 roku w Kielcach, a pierwszą mszę świętą prymicyjną odprawił 29 czerwca 1969 roku w Pałecznicy. Po 50 latach pracy w różnych parafiach ks. Jan jest nadal czynnym kapłanem. Zamieszkał w Pałecznicy i zawsze pomaga tym księżom, którzy go o to poproszą. Nie słyszałem, żeby komuś odmówił pomocy. Ks. kanonik posiada wielką kulturę duchową. Ja będąc człowiekiem impulsywnym, uczę się od ks. Jana spokoju. Jubilat miał trudną drogę do kapłaństwa. Musiał m.in. odbyć pełną służbę wojskową, zanim został kapłanem. Prosimy, aby Matka Boża Zielenicka miała ks. Jana w swojej opiece – mówił podczas homilii ks. dr Krzysztof Kozioł proboszcz parafii w Radziemicach.

Po zakończeniu mszy przyszedł czas na podziękowania ze strony samorządowców.

- Niech nasza Matka Boża wyprasza u swojego Syna łaski, aby mógł ksiądz nadal czynić swoją posługę i dobro wśród nas – mówił Marek Słowiński wójt gminy Radziemice, który wspólnie z radnym powiatowym z Zielenic Wojciechem Janczykiem złożył gratulacje Jubilatowi.

Kolejne gratulacje i życzenia złożył przedstawiciel Zarządu Powiatu Proszowickiego.

- Czcigodny księże kanoniku. Jesteś z nami, kiedy pada deszcz. Jesteś z nami, kiedy słońcu świecić trzeba. Jesteś zimą i latem, jesteś gdy jedna się brat z bratem. Jesteś, gdy dziecię do chrztu kwili, jesteś podczas pierwszej komunii świętej. Bo Bóg tego pragnie w każdej chwili (…). Serdecznie dziękujemy, za to że jesteś zawsze z nami, za okazywane nam serce, za piękne kazania. Życzymy, aby Chrystus i Matka Boża Zielenicka nadal wspierała Cię swą siłą i pozwoliła jeszcze długie lata cieszyć się dobrym zdrowiem – powiedziała Elżbieta Grela wicestarosta powiatu proszowickiego.

Na koniec uroczystości głos zabrał Jubilat.

- Chciałbym podziękować wszystkim, bo tyle dobra ile spotkało mnie tutaj od ks. proboszcza i parafian to nigdy nie doświadczyłem w innych miejscach. Z całego serca dziękuję za modlitwę. Dobrze, że są Zielenice, że tutaj króluje Matka Boża Zielenicka. Jestem zawsze radosny przyjeżdżając do Zielenic. Niech Matka Boża obdarza nas wszelkimi łaskami. Szczęść Boże wszystkim – mówił ks. kanonik Jan Bil.

Uroczystość uświetniła oprawą muzyczną podczas liturgii i koncertem po mszy, orkiestra dęta „Sygnał” z Zielenic, która m.in. odegrała sto lat Jubilatowi.

Tekst i fot. Arkadiusz Fularski

Proszowice - najnowsze informacje