piątek, 16 sierpnia 2019 10:20

Żłobek Samorządowy w Modlniczce – wkrótce ruszą zapisy

Autor Anna Piątkowska-Borek
Żłobek Samorządowy w Modlniczce – wkrótce ruszą zapisy

Gmina Wielka Wieś informuje, że 2 września 2019 roku rozpoczyna się rekrutacja do Żłobka Samorządowego w Modlniczce. Jest 24 miejsca dla dzieci.

W Żłobku Samorządowym w Modlniczce będzie 24 miejsca.

Ze świadczeń żłobka będą mogły korzystać dzieci zamieszkujące wraz z rodzicami/opiekunami prawnymi na terenie gminy Wielka Wieś. Dzieci muszą mieć ukończony 20. tydzień życia. Do żłobka będą mogły uczęszczać do końca roku szkolnego, w którym ukończą 3. rok życia.

Jak podaje UG Wielka Wieś, komplet dokumentów rekrutacyjnych (karta zapisu dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) rodzice/opiekunowie prawni mogą złożyć wyłącznie w wersji papierowej w siedzibie Żłobka Samorządowego w Modlniczce przy ul. Św. Faustyny 5, w dniach od 2 -10 września 2019 roku w następujących godzinach:
2 września – godz. 8:00-16:00;
3, 5, 10 września – godz. 13:00-16:00;
4, 6, 9 września – godz. 8:00-11:00.

– Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie wywieszona 13 września 2019 roku do godz. 15:00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie żłobka – informuje UG Wielka Wieś.

Powiat krakowski - najnowsze informacje