poniedziałek, 15 lutego 2021 09:29

„Złota Rączka” bezpłatnie wesprze seniorów z gminy Miechów. Kto może skorzystać z projektu?

Autor Mirosław Haładyj
„Złota Rączka” bezpłatnie wesprze seniorów z gminy Miechów. Kto może skorzystać z projektu?

Z bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych mogą skorzystać mieszkańcy gminy Miechów powyżej 60. roku życia.

Gmina Miechów uruchomiła projekt wsparcia osób starszych pn. „Złota Rączka”.
Z bezpłatnych usług w zakresie drobnych napraw domowych mogą skorzystać mieszkańcy gminy Miechów powyżej 60. roku życia.

Poniżej prezentujemy pytania i odpowiedzi dotyczące projektu

Kto może skorzystać z usługi?

Z usługi mogą skorzystać seniorzy, którzy ukończyli 60 lat z terenu gminy Miechów, którzy potrzebują pomocy w drobnych naprawach domowych.

Jakie usługi dostępne są w projekcie?

Zakres pomocy obejmuje usługi, które nie wymagają natychmiastowej interwencji oraz specjalistycznej wiedzy i uprawnień. Naprawy wykonywane są wyłącznie w lokalu zamieszkiwania przez osobę ubiegającą się o pomoc. Katalog dostępnych usług:

1)      Wymiana lub naprawa uszczelek baterii kuchennych i łazienkowych

2)      Wymiana baterii kuchennych i łazienkowych

3)      Udrażnianie zatkanych odpływów (zlew, wanna, brodzik) – nie dotyczy zatorów w instalacji wewnętrznej

4)      Wymiana syfonów

5)      Naprawa spłuczki

6)      Podłączenie pralki

7)      Podłączenie zmywarki

8)      Wymiana żarówki

9)      Wymiana gniazdka elektrycznego

10)  Uszczelnienie drzwi i okien poprzez przyklejenie uszczelki

11)  Montaż klamek i zamków w drzwiach oraz oknach

12)  Drobne naprawy mebli (wymiana zawiasów, dokręcenie nóżki)

Jakie koszty ponosi senior?

Osoba ubiegająca się o pomoc zobowiązana jest zapewnić niezbędne materiały do wykonania prac. Usługa wykonywana jest bezpłatnie.

Kto może zgłosić potrzebę wykonania usługi?

Zgłoszenia może zgłosić senior lub inna osoba w jego imieniu (np. opiekun, sąsiadka, pracownik socjalny).

Gdzie można dokonać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmuje Referat Spraw Społecznych, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, pok. nr 214 oraz 215, tel. 41 383 00 40, wew. 14 (poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00). W pilnych sprawach dostępny jest numer telefonu: 534 533 551

Jakie dane powinno zawierać zgłoszenie?

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko seniora oraz osoby zgłaszającej (jeśli zgłoszenia dokonuje inna osoba)

- adres, gdzie drobna naprawa ma być wykonana

- telefon kontaktowy

- wiek seniora

- określenie usterki

Jaki jest termin realizacji usługi?

Usługa zostanie zrealizowana do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia zapotrzebowania.

Program Złota Rączka finansowany jest z budżetu Gminy Miechów. Usługa świadczona jest przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o.o.

Inf.: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie
Fot.: Photo by LOGAN WEAVER on Unsplash

Miechów - najnowsze informacje