środa, 8 lipca 2020 13:28

Ponad 3 miliony złotych dla gminy Proszowice

Autor Wiktoria Mitura
Ponad 3 miliony złotych dla gminy Proszowice

Burmistrz Grzegorz Cichy oraz Waldemar Wołek - Prezes Proszowickich Wodociągów odebrali z rąk Witolda Kozłowskiego i Tomasz Urynowicza  - Marszałków Województwa Małopolskiego czeki na łączną kwotę 3 006 550,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnych w gminie.

Do gminy Proszowice trafiło przeszło 3 mln złotych na poprawę infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową. Te środki pozwolą na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Klimontowie, Opatkowicach (etap I) oraz w Jakubowicach (etap II). Planowane jest przyłączenie 90 gospodarstw domowych.

Z tych środków dofinansowana zostanie jeszcze jedna inwestycja. Chodzi tu o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy oraz zakup jednego wozu asenizacyjnego. Celem tej inwestycji jest poprawa warunków życia mieszkańców przy jednoczesnej ochronie wód powierzchniowych.

Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków to 73 sztuki.

Proszowice - najnowsze informacje