wtorek, 15 czerwca 2021 09:59

3 promesy na kwotę 40 000 zł dla Lanckorony! Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Autor Mirosław Haładyj
3 promesy na kwotę 40 000 zł dla Lanckorony! Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

W poniedziałek (7 czerwca) podczas uroczystości w skansenie w Wygiełzowie Pani Iwona Gibas – członek Zarządu Województwa Małopolskiego wręczyła symboliczne czeki dla beneficjentów konkursów z dziedziny kultury i dziedzictwa narodowego z powiatów: myślenickiego, suskiego i wadowickiego. Czeki dotyczyły konkursów Mecenat Małopolski – I edycja, Mecenat Małopolski bis, Kapliczki Małopolski oraz Ochrona zabytków Małopolski. W wydarzeniu wzięli udział radni województwa: Danuta Kawa i Rafał Stuglik.

Gmina Lanckorona otrzymała promesę w wysokości 10 000 zł z programu Kapliczki Małopolskie na renowację kapliczki św. Antoniego w Izdebniku. W imieniu Wójta Gminy Lanckorona odebrała ją pani Ewa Kolarska.

Wicemarszałek Iwona Gibas podczas uroczystego spotkania w Dworze z Drogini w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie wręczyła również 2 promesy na zorganizowanie wydarzeń kulturalnych na terenie gminy:

  • W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Lanckorońskiej czek na dofinansowanie projektu „Twierdza Lanckorona w muzeum i pamiątkach mieszkańców”  w wysokości 10 000 zł odbierał wiceprezes Mirosław Dylski.
  • W mieniu Intrady -Towarzystwa Przyjaciół Orkiestry Dętej w Lanckoronie czek na dofinansowanie projektu „Festiwal hejnalistów na zamku w Lanckoronie w 250. rocznicę bitew lanckorońskich” w wysokości 20 000 zł – odebrała Maria Wędzicha.

Obydwa projekty realizowane są w ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury kierowanym przez dyrektor Małgorzatę Dziadkowiec.

Wicemarszałek Iwona Gibas pogratulowała Lanckoronie aktywności obywatelskiej i tylu ciekawych, realizowanych przedsięwzięć. Podkreślała bogactwo kulturowe Małopolski, jej unikatowych zabytków kultury materialnej i niematerialnej, które jest wspólnym dziedzictwem i wyrażała radość z tego, ze tak wiele osób troszczy się o przetrwanie tego dziedzictwa.

Uroczystości w skansenie w Wygiełzowie/ Fot.: UG Lanckorona

Inf. i foto: UG Lanckorona

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje