wtorek, 28 listopada 2023 12:44

Adam Jarubas jednomyślnie wybrany Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego w PE

Autor Patryk Trzaska
Adam Jarubas jednomyślnie wybrany Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego w PE

Ogromne wyróżnienie polskiego polityka na arenie międzynarodowej. Adam Jarubas z Polskiego Stronnictwa Ludowego został wybrany Przewodniczącym stałej Podkomisji Zdrowia Publicznego w Parlamencie Europejskim. – Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego! Jako przewodniczący SANT chciałbym nadać nowy impuls pracom podkomisji – zaznaczał Jarubas.

Polityka zdrowotna, w tym włączenie UE w walkę z rakiem, były postulatami wyborczymi polskiej delegacji w Grupie EPL w wyborach 2019 i  priorytetem od początku kadencji. To dzięki naciskom i staraniom  polskich europosłów PO - PSL powstał europejski plan walki z rakiem, UE  zaczęła rozważać poszerzenie kompetencji w obszarze zdrowia, a PE powołał Specjalną Komisję do Walki z Rakiem oraz Podkomisję ds. Zdrowia  Publicznego.

– Zdrowie zależy od kodu DNA, ale nie powinno zależeć od kodu pocztowego! Jako przewodniczący SANT chciałbym nadać nowy impuls pracom podkomisji. Chcę, aby dzięki jej pracom, zaczęto zwalczać nierówności w dostępie do usług medycznych i ich jakości, w UE. Chciałbym, aby parlament przyczynił się do zapewnienia Europie niezależności lekowej. Powinniśmy dążyć do wypracowania wspólnych, Europejskich, standardów zdrowotnych, rozwijać Europejską Unię Zdrowotną - są to naturalne obszary, którymi  powinniśmy zając się w SANT, tym bardziej, iż kryzys, jakim była pandemia  COVID19 udowodnił, że wspólne, europejskie działania są skuteczniejsze  od działań indywidualnych czy nakręcającego koszty konkurowania ze sobą  wzajemnie państw UE  - podkreślił Adam Jarubas.

Komisja do spraw Zdrowia

Dziś bardzo ważny dla mnie dzień! Przed chwilą zostałem wybrany na Przewodniczącego Podkomisji ds.Zdrowia 🦠💊🔭Chcemy zwalczać nierówności zdrowotne pomiędzy państwami członkowskimi oraz wewnątrz, pomiędzy miastami a mniejszymi miasteczkami czy społecznościami wiejskimi. Po to między innymi startowałem do PE🇪🇺aby uczestniczyć w takich projektach- by wspierać pacjentów którzy są w potrzebie. #Zdrowie #Dostęp #Medycyna #Przewodniczący

Opublikowany przez Adama Jarubasa Wtorek, 28 listopada 2023

fot. arch. Adam Jarubas

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje

Rozrywka