czwartek, 7 marca 2024 07:55

[PILNE] "Skandaliczna sytuacja". Afera z budynkiem hotelu Cracovia. Trafi w ręce deweloperów?

Autor Mirosław Haładyj
[PILNE] "Skandaliczna sytuacja". Afera z budynkiem hotelu Cracovia. Trafi w ręce deweloperów?

Według zamierzeń Muzeum Narodowego w zabytkowym budynku dawnego hotelu Cracovia ma powstać Muzeum Architektury i Designu. Nie wiadomo jednak, czy rzeczywiście tak się stanie. –Najbardziej boję się tego, żeby dawny budynek Cracovii nie trafił w ręce jakiegoś dewelopera, gdyby zapadła decyzja o jego sprzedaży i dlatego też musimy, jako parlamentarzyści, działać, aby ta inwestycja była zakończona – mówi w rozmowie z Głosem24 Łukasz Kmita, poseł i kandydat na prezydenta z ramienia PiS-u.

– O godzinie 12:00 odbyła się w tej sprawie konferencja prasowa pod budynkiem muzeum, podczas której zaapelowałem do dwóch posłów, którzy kandydują na urząd prezydenta miasta, by wpłynęli na decyzję ministra Sienkiewicza. Wydaje się to niewygodne, że inwestycja, która była zaplanowana i na którą były przeznaczone środki, zostaje teraz zawieszona. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, co z nią będzie. Obiekt jest zdegradowany i wymaga znacznych nakładów finansowych. Najbardziej boję się tego, żeby dawny budynek Cracovii nie trafił w ręce jakiegoś dewelopera, gdyby zapadła decyzja o jego sprzedaży i dlatego też musimy, jako parlamentarzyści, działać, aby ta inwestycja była zakończona – mówi w rozmowie z Głosem24 Łukasz Kmita, poseł i kandydat na prezydenta z ramienia PiS-u.

– W sprawie wstrzymania dofinansowania wysłałem już interpelację – dodaje.

"Skandaliczna sytuacja"

W zapytaniu skierowanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, poseł Kmita nazwał sytuację skandaliczną i zażądał zmiany stanowiska resortu, w sprawie inwestycji i zabezpieczenia na nią środków finansowych w budżecie  państwa.

– Z  ogromnym zdziwieniem i zaskoczeniem Mieszkańcy Krakowa i Małopolski przyjęli wiadomość o podjętych przez kierownictwo MKiDN  działaniach dotyczących zaniechania realizacji inwestycji polegającej na  "zagospodarowaniu budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie". W obiekcie tym miało powstać Muzeum Architektury i Designu. Sytuacja  jest o tyle skandaliczna, iż zadanie to było planowane do realizacji od wielu lat, zaś sam resort - jeszcze pod kierunkiem prof. Piotra Glińskiego - zaplanował na ten cel środki finansowe w kolejnych latach budżetowych. Obecnie, w wyniku braku przejrzystych i obiektywnych kryteriów, Minister Kultury Bartłomiej Sienkiewicz podjął działania zmierzające do zaniechania tej inwestycji. Jako parlamentarzysta z Małopolski żądam pilnej zmiany stanowiska resortu, utrzymania tej inwestycji i zabezpieczenia na nią środków finansowych w budżecie państwa – napisał poseł Kmita w interpelacji.

Parlamentarzysta wyraził też niezrozumienie dla decyzji ministerstwa

– Tym bardziej dziwić może fakt, że decyzje o zaniechaniu tej strategicznej dla miasta inwestycji podjął Minister Kultury (Pan Bartłomiej Sienkiewicz startował do Sejmu z okręgu obejmującego miasto Kraków), który powinien znać wagę i znaczenie zagospodarowania obiektu byłego hotelu zarówno dla polskiej kultury, sztuki jak i przestrzeni miasta Krakowa. Hotel Cracovia znajduje się bowiem w centrum, nieopodal historycznej starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w bliskiej odległości od Wawelu (ok 1,5 km), tuż obok głównej arterii komunikacyjnej jakim są "Aleje Trzech Wieszczów" – dodał.

30 mln za hotel

Dla przypomnienia, dawny hotel Cracovia został zakupiony od spółki Echo Investment w roku grudniu 2016 roku za kwotę prawie 30 mln zł. Następnie prowadzono prace zabezpieczające i badania stanu technicznego. Zgodnie z koncepcją, w budynku miała znaleźć się ekspozycja prezentująca dokonania polskiej architektury i wzornictwa XX i XXI wieku. W listopadzie 2023 r. rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na przebudowę i przystosowanie hotelu do potrzeb wystawienniczych przyszłego Muzeum Architektury i Designu. W konkursie organizowanym przez Muzeum Narodowe we współpracy z oddziałem SARP główną nagrodę zdobyło Biuro Projektów Lewicki Łatak we współpracy z  Dariuszem Hermanem. Mieszkańcy Krakowa i Małopolski byli więc  przekonani, że teraz czeka nas jedynie ogłoszenie postępowań i  rozpoczęcie prac przy budynku. ,,Sama instytucja będzie  się składała z dwóch części. Pierwsza będzie przypominała galerie  muzealne z prezentacją najlepszych osiągnięć polskiego designu i  architektury XX i XXI wieku. Równie istotna będzie część druga: centrum  edukacyjne związane z tymi dwoma dziedzinami, które dzisiaj tak silnie  wpływają na rozwój gospodarczy Polski. Chcemy stworzyć miejsce, w którym  historia będzie się spotykała z teraźniejszością i przyszłością" – tłumaczył w jednym z wywiadów prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie.

Poseł Kmita w swojej interpelacji zaznaczył także, że bez pomocy państwa nie będzie możliwe zatrzymanie procesu niszczenia budynku: – Obiekt w obecnym stanie z pewnością nie jest wizytówką Krakowa. Bez nakładów finansowych postępować będzie znacząca degradacja tego budynku jak i otoczenia. Dlatego oczekuję, aby Pan Minister pilnie zmieni decyzję i  utrzymał z budżetu państwa finansowanie dla tego zadania.

Cztery pytania

W swoim zapytaniu skierowanym do resortu kultury, poseł Kmita zawarł także cztery pytania. Podjęto w nich kwestie przyczyn wstrzymania dotacji a także o przyszłość innych małopolskich projektów (m.in przeznaczenie środków z MKiDN  dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, budowa Muzeum  Miejsca Pamięci KL Plaszow, budowa obiektów dydaktycznych Akademii  Muzycznej w Krakowie). Wśród zapytań znalazło się także to najważniejsze – o przyszłość samego budynku i jego ewentualną sprzedaż:

1.  Dlaczego resort kultury i dziedzictwa narodowego podjął tak nierozważną  decyzję dot. zaniechania realizacji inwestycji polegającej na  "zagospodarowaniu budynku dawnego hotelu Cracovia wraz z otoczeniem na  potrzeby Muzeum Narodowego w Krakowie"? Który z urzędników/wiceministrów  (proszę o imienne przedstawienie osoby) w resorcie rekomendował Panu  Ministrowi podjęcie decyzji o zaniechaniu w/w inwestycji?
2.  Czy obecne kierownictwo MKiDN ma świadomość znaczenia nowej funkcji budynku byłego hotelu Cracovii zarówno dla kultury polskiej jak i  przestrzeni miasta Krakowa?
W przypadku gdyby Pana Ministra nie przekonały moje argumentu, proszę o jasną deklarację, jaki  jest pomysł resortu na wykorzystanie potencjału tego miejsca? Czy utrzymana zostanie funkcja kulturalna czy też MKIDN będzie rekomendowało np. sprzedaż obiektu?
3. Czy MKiDN  konsultowało z parlamentarzystami z Krakowa (m.in. posłem A. Miszalskim, R. Komarewiczem) decyzję o zaniechaniu realizacji tej  inwestycji? Czy są dokumenty - notatki ze spotkań, protokoły - z  ewentualnych spotkań i rozmów w tym zakresie zarówno przedstawicieli  resortu w randze ministrów lub sekretarzy stanu jak i pracowników  resortu? Jakie stanowisko prezentowali parlamentarzyści?
4.  Czy pozostałe zadania inwestycyjne (m.in przeznaczenie środków z MKiDN  dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, budowa Muzeum  Miejsca Pamięci KL Plaszow, budowa obiektów dydaktycznych Akademii  Muzycznej w Krakowie) będą zgodnie z przyjętym planem realizowane? Czy  jest jakiekolwiek zagrożenie braku dofinansowania dla tych inwestycji?  Proszę o odniesienie się do każdego zadania indywidualnie.

Muzeum komentuje

Z prośbą o komentarz w sprawie przyszłości hotelu Cracovia napisaliśmy do Muzeum Narodowego w Krakowie. W otrzymanej odpowiedzi możemy przeczytać: – W  połowie lutego 2024 r. do Muzeum Narodowego w Krakowie wpłynęła prośba z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zaniechanie prac nad projektem – dostosowania dawnego Hotelu Cracovia do potrzeb muzeum designu i architektury. Projekt jest obecnie przedmiotem analizy.  Jesteśmy w stałym kontakcie z naszym organizatorem w sprawie przyszłości  budynku. Do czasu podjęcia ostateczniej decyzji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie udzielamy dalszych informacji.

Fot.: Mateusz Łysik

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka