środa, 8 grudnia 2021 08:57

Artur Kozioł 15 lat Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka

Autor Artykuł sponsorowany
Artur Kozioł 15 lat Burmistrzem Miasta i Gminy Wieliczka

Tegoroczne świętowanie Barbórki połączone było z wyjątkowym jubileuszem, 15-lecia piastowania stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka przez Artura Kozioła.

W 2006 roku po raz pierwszy w wielickim Magistracie złożył on rotę ślubowania obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka. - W grudniu 2006 rok w Magistracie w obecności wszystkich radnych przyrzeczenie złożył Burmistrz Artur Kozioł wybrany wolą większości mieszkańców i później jeszcze kilkakrotnie - również olbrzymią wolą mieszkańców - wybierany na urząd Burmistrza, który sprawuje do dzisiaj. Burmistrzem Wieliczki został człowiek z wizją i człowiek z pasją. Myślę, że gdy popatrzymy na Mediatekę, Solne Miasto, Arenę Lekkoatletyczna (to tylko niektóre obiekty, które powstały z jego inicjatywy) to nie da się tej wizji nie zobaczyć. Przypomnijmy sobie rok 2012 gdy na sportowej mapie Europy podczas Euro 2012 Wieliczka była widoczna i zajęła ważne miejsce; gdy wspomnimy Światowe Dni Młodzieży w 2016 roku to że ŚDM odbyły na wielickiej ziemi, że dały taki wspaniały owoc, mam na myśli z jednej strony 2,5 mln osób które w Brzegach i Kokotowie się zgromadziły, ale także powstanie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, która zapewnia rozwój naszej gminie - to ta wizja i pasja jest szczególnie widoczna. Dlatego bardzo cieszymy się, my radni, współpracownicy i mieszkańcy, że możemy wspólnie z Tobą Burmistrzu współpracować i współtworzyć to piękne miasto - pokreślił w swoim wystąpieniu Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce Tadeusz Luraniec.

15 lat sprawowania funkcji Burmistrza to ogromna odpowiedzialność, to wielkie zadanie, ale to też dowód zaufania mieszkańców. Jak wiele się wydarzyło w przeciągu tych 15 lat to trudno wymienić i zapamiętać. Niewątpliwie w tym czasie powstała większość obiektów użyteczności publicznej z ofertą czasu wolnego takich jak: Centrum Solne Miasto z basenem, Arena Lekkoatletyczna, Miasteczko Ruchu Drogowego, Wielicka Mediateka, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, obiekty Orlik, hale sportowe, place zabaw, park Pod Baranem, budynek dworca itp. Przeprowadzona została rewitalizacja centrum historycznego miasta Wieliczka, rozpoczęła się intensywna budowa kanalizacji, rozwój komunikacji, działania ekologiczne (solary, fotowoltaika itp.). W całości od podstaw zbudowana została Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej. Centra sołectw zyskały nową infrastrukturę: świetlice, place zabaw itp. Ochotnicze Straże Pożarne zostały wzmocnione zakupem profesjonalnego sprzętu, modernizacją obiektów. Wzmocniona również została oferta czasu wolnego, powstały cykliczne wydarzenia plenerowe i w nowych obiektach społecznych. Stworzone zostały regularne spotkania Kół Gospodyń Wiejskich, powstała Gminna Rada Seniorów i Młodzieżowa Rada. Wiele innych działań każdy z nas może wymienić ze swojego otoczenia. Osiągnięcie tych celów wymaga przede wszystkim od Burmistrza odwagi, wizji, umiejętności pozyskiwania środków i współpracy przy ich realizacji. Burmistrz Artur Kozioł niewątpliwie dzięki tym cechom już 15 lat pełni tę zaszczytną funkcję. Piątkowy wieczór był to czas gratulacji i podziękowań ale nie zabrakło też jubileuszowego tortu, śpiewów i tańców...

inf. i foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje