czwartek, 29 października 2020 08:30

Będą projektować most na Wiśle! Dojdzie do połączenia gminy Skawina i Liszki?

Autor Aleksandra Tokarz
Będą projektować most na Wiśle! Dojdzie do połączenia gminy Skawina i Liszki?

Prace związane z przygotowaniem I etapu budowy mostu na Wiśle między Kopanką w gminie Skawina i Jeziorzanami w gminie Liszki właśnie się rozpoczęły. Podpisano umowę na przygotowanie dokumentacji. Pieniądze mają pochodzić z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita, starosta krakowski Wojciech Pałka oraz wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk podpisali umowę o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji budowy przeprawy mostowej w ciągu drogi powiatowej nr 2179K w miejscowości Jeziorzany wraz z drogami dojazdowymi na rzece Wiśle, który połączy gminę Skawina i Liszki. Na I etapie inwestycji wsparcie rządowe dotyczy opracowania dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych.

- Realizacja tej inwestycji pokazuje współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego z organami rządowymi. Nowy most ma skrócić czas podróży oraz zmniejszyć emisje spalin. Obecnie funkcjonująca przeprawa promowa jest uzależniona od czynników atmosferycznych i mocno ogranicza możliwość rozwoju gospodarczego obu gmin – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Budowa mostu ma pozwolić na stworzenie nowego połączenia pomiędzy gminami oraz wpisać się w sieć infrastruktury drogowej na terenie powiatu krakowskiego, której rozwój umożliwi skomunikowanie drogi z Krakowa na Śląsk drogą wojewódzką nr 780 oraz drogą krajową nr 44. Starosto Powiatowe w Krakowie zapewnia, że przedsięwzięcie ma również wymiar społeczno-ekonomiczny. Realizacja inwestycji zwiększy możliwość rozwoju firmom zlokalizowanym w sąsiedztwie projektowanej inwestycji oraz przyciągnie nowe inwestycje.

-Przystępujemy do pierwszego etapu prac podstawowych związanych z przygotowaniem dokumentacji. Opracowanie tych dokumentów chcemy zlecić jeszcze w tym roku. A w przyszłym roku planujemy rozpocząć zasadnicze prace projektowe z uzyskaniem pozwolenia na budowę - mówi Wojciech Pałka, starosta krakowski.

W tym momencie na Wiśle funkcjonuje przeprawa promowa, a sam prom pomieści maksymalnie 3 samochody. Jest także podatny na warunki atmosferyczne.

„Ten most jest kluczowy dla mieszkańców Gminy Skawina”

Informacja o budowie mostu na Wiśle niezwykle ucieszyła mieszkańców Gminy Skawina. - Już nasi dziadkowie mówili, że musi powstać most łączący Skawinę i Liszki. Gdy w listopadzie zeszłego roku minister Andrzej Adamczyk ogłosił, że w ramach programu “Mosty dla regionów” powstanie most razem z drogami dojazdowymi w wielu domach wystrzeliły korki od szampana. Na naszych oczach spełnia się marzenie, na które czekaliśmy kilkadziesiąt lat – mówi Burmistrz Norbert Rzepisko.

Według włodarza most jest kluczowy dla mieszkańców gminy. Odciąży on obwodnicę Skawiny i zmniejszy ruch w centrum. Dodatkowo droga przez Liszki będzie stanowiła dobrą alternatywę dla kierowców jadących na lotnisko w Balicach lub północ Krakowa. Pracownicy z sąsiednich miejscowości będą mogli szybciej i sprawniej dojechać do firm, które znajdują się na terenie gminy.  - Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, mamy tutaj kilka stref gospodarczych, najbliższa znajduje się 300 metrów od przyszłej lokalizacji mostów. To olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców Skawiny oraz wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają – zaznacza burmistrz.

Kontrowersji jest sporo. Co z obwodnicą?

Kiedy Starostwo Powiatowe w Krakowie zaproponowało budowę mostu bunt wszczęli mieszkańcy gminy Liszki. Utworzenie przeprawy, której nośność ma wynosić 50 ton, spotkała się z wieloma głosami sprzeciwu. Mieszkańcy twierdzili, że chce się budować most kosztem ich bezpieczeństwa. O kontrowersjach związanych z budową mostu rozmawialiśmy z Tomaszem Skrabalakiem ze Stowarzyszenia Przyszłość Ziemi Lisieckiej.

Co o budowie mostu na Wiśle sądzą mieszkańcy Gminy Liszki? Jakie mają obawy?

-Jeżeli most odciąży obwodnicę gminy Skawina, to automatycznie dociąży stronę gminy Liszki, która nie jest na to przygotowana. Natężenie ruchu zwiększa się, co można zobaczyć na drodze wojewódzkiej DW780 biegnącej przez Kaszów, Liszki i Kryspinów.  Skrzyżowanie dróg 2180K i 2177K w miejscowości Piekary stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego przy obecnym wzroście własnym natężenia ruchu. Tymczasem budowany jest kompleks klubu Cracovia, do którego dojazd  prowadzi przez miejscowość Rączna, również kompletnie nieprzygotowaną do  tego. Wygenerowanie do gminy dodatkowego ruchu z drugiej strony Wisły jest jak wstrzyknięcie sobie HIV. Mieszkańcy obawiają się, że gmina stanie, a ciężki sprzęt będzie rozjeżdżał nasze drogi. Ściany domów będą pękać. Na pewno wzrośnie też liczba wypadków. Mieszkańcy kierują do nas pytania, które publikujemy w mediach społecznościowych i wysyłamy do władz tj.  do Wójta, do Starostwa Powiatowego  i czekamy na odpowiedzi.

Jakie działania podjęli do tej pory mieszkańcy gminy i co udało się załatwić?

-Przeprowadziliśmy spotkania z mieszkańcami gminy Liszki. Pandemia i okres wakacyjny utrudniał nam działanie, ale ludzie chętnie popierają nasze postulaty.  Spotkaliśmy się z Wójtem i panem Wicestarostą i zgłosiliśmy akces jako strona do konsultacji społecznych. Ponieważ temat jest przemilczany i procesowany bez rozmów z mieszkańcami, to staramy się spotykać i mówić o tym, co nas może czekać. Nie wiemy, jak zmieni się ruch po naszej stronie, jak będą działać algorytmy urządzeń nawigacyjnych. Na pewno zainteresowani dojazdem do Krakowa ruszą przez Jeziorzany, Ściejowice, Piekary w kierunku miasta. Ci, którzy będą chcieli skomunikować się z północną częścią powiatu, ruszą przez Rączną na Liszki. Ci, którzy będą chcieli jechać na lotnisko, wybiorą kierunek Rączna + Liszki +Kryspinów -> Balice, a zainteresowani kierunkiem Katowice będą kierowani przez Jeziorzany, Rączna, Liszki, Mników, Czułów, Sanka, Zalas do bezpłatnego wjazdu w gminie Alwernia w miejscowości Grojec (tak pokazują algorytmy Google) lub poprzez Liszki i Kaszów.

Burmistrz Skawiny zauważa wiele zalet tej inwestycji. Jakie są wady i zalety budowy mostu według mieszkańców Gminy Liszki?

-Skawina zyskuje na tej inwestycji. Gmina Liszki bezpośrednio nie zyskuje nic. Nie ma uzasadnienia biznesowego dla budowy mostu . Jeżeli nawet była potrzeba taka 30 lat temu, to już dawno ona się zdezaktualizowała. Są ludzie, którzy mają rodziny po drugiej stronie Wisły, ale jest takie powiedzenie, że „nie buduje się Browaru tylko po to, aby napić się piwa”. Tu jest prosty podział – Zalety przypadają Skawinie , Wady przypadają Liszkom. Usytuowanie mostu w miejscu obecnej przeprawy promowej jest dla Liszek nie do przyjęcia ze względu na brak odpowiednich dróg dojazdowych, o których wspomina również Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.  Nie tylko nie poprawi funkcjonowania komunikacyjnego w obrębie Gminy Liszki, ale spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu na nieprzygotowanej infrastrukturze. Należy również nadmienić, że w samej miejscowości Jeziorzany wzdłuż tej drogi, u planowanego zjazdu z mostu, jest usytuowana Szkoła Podstawowa, przedszkole, budynek straży pożarnej.

Czy istnieje  jakiekolwiek rozwiązanie tego problemu? Jakie są oczekiwania mieszkańców wobec władz powiatu?

-Tak i to jest nasz główny cel. Skoro ta inwestycja jest ważna dla Starostwa Powiatowego i skoro istnieje zagrożenie, że brak zgody społeczności lisieckiej zamknie możliwość jakiejkolwiek inwestycji w naszej gminie, a tak nam jest to tłumaczone, to chcemy się włączyć i wesprzeć, aby z sytuacji „wygrany – przegrany” przejść na sytuację „wygrany – wygrany”. Proponujemy alternatywną lokalizację mostu, poza sercem Jeziorzan, wyprowadzającą ruch za główne nieprzygotowane arterie Liszek, a tworzące nowe połączenia wspierające rozwój gminy. Słyszeliśmy , że to właśnie budowa dróg będzie przedsięwzięciem, który pomoże wyjść naszemu Państwu z kryzysu jaki jest i będzie po Covid-19. Dlatego nasz apel do władz gminy znalazł odzwierciedlenie w Rezolucji Rady Gminy Liszki. To Rada Gminy zaapelowała, o uwzględnienie w projekcie ,,Budowy mostu z Skawiny do Jeziorzan gmina Liszki’’ sugestii mieszkańców i pełnej współpracy z władzami samorządowymi w sprawie wariantu mostu omijającego centrum miejscowości wraz z wykonaniem dróg alternatywnych – dojazdowych połączonych z ,,Obwodnicą Liszek”.

Zależy nam na bezpiecznej lokalizacji mostu, obwodnicy wyprowadzający ruch i budowie „Obwodnicy Liszek” – to jest nasz cel wspólny cel. Wykonanie rezolucji Rady Gminy Liszki powierza się Wójtowi Gminy Liszki. Panie Burmistrzu, Panie Starosto, rozmawiajmy ! Nie możemy zgodzić się na wariant niekorzystny i dewastujący miejscowości; na wariant ,który po trupie Jeziorzan, prowadzi do odkorkowania Skawiny! Ten alternatywny  wariant, również opracowany przez Starostwo i Zarząd Dróg może być dla nas korzystny.

Poniżej znajduje się opracowanie mostu i dróg, które jako całość wraz z obwodnicą Liszek jest, według mieszkańców gminy Liszki, do przyjęcia. O takiej alternatywie chcą rozmawiać z władzami Skawiny i powiatu krakowskiego.

Łączna wartość inwestycji to około 60 milionów złotych. 80% kosztów zostanie pokryte ze środków rządowych, pozostałe 20% jest rozłożone na Gminę Skawina, Gminę Liszki oraz Powiat Krakowski.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje