poniedziałek, 19 sierpnia 2019 09:42

Bezpłatny transport dla dzieci z niepełnosprawnościami

Autor Manuel Langer
Bezpłatny transport dla dzieci z niepełnosprawnościami

Kilka miesięcy temu Kraków rozszerzył uprawnienie do darmowego transportu do przedszkola oraz opieki podczas przewozu na trzy- i czterolatki posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby skorzystać z tej możliwości w zbliżającym się roku szkolnym, mogą składać wnioski w tej sprawie.

Miasto Kraków, realizując obowiązek wynikający z prawa oświatowego, zapewnia bezpłatny dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego niepełnosprawnym dzieciom pięcio- i sześcioletnim objętym wychowaniem przedszkolnym. Rodzice, którzy sami dowożą dziecko do placówki, mogą otrzymać od miasta zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna (zawierają z miastem stosowną umowę).

Prawo oświatowe nie nakłada na samorząd obowiązku dowozu w przypadku dzieci młodszych, daje jednak taką możliwość – stanowi bowiem, że gmina może zorganizować bezpłatny transport i opiekę także w przypadkach, w których ustawa tego nie wymaga. W kwietniu Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę, na podstawie której od 1 września 2019 r. miasto będzie organizować bezpłatny transport także dla niepełnosprawnych dzieci trzy- i czteroletnich. Podobnie jak w przypadku starszych przedszkolaków, rodzice, którzy sami dowożą maluchy do przedszkola, będą mogli wybrać rozwiązanie alternatywne, tj. otrzymać od miasta zwrot kosztów za przejazdy dziecka i opiekuna.
Jak złożyć wniosek?

Aby skorzystać z darmowego dowozu lub otrzymać zwrot kosztów, należy wypełnić odpowiedni wniosek wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dostarczyć je do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Wnioski można pobrać poniżej, a dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji: tel. 12 616 52 27.

Info/foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje