wtorek, 14 maja 2019 11:18

Bielsko-Biała: Dlaczego Pilecki chciał dostać się do Auschwitz?

Autor (red)
Bielsko-Biała: Dlaczego Pilecki chciał dostać się do Auschwitz?

Jakie były jego motywacje, jakie miał cechy charakteru, które pozwoliły mu poświęcić się dla innych - o tym opowie dr Anna Mandrela w czasie wykładu w piątek, 31 maja 2019 o 17:30, Bielsko-Biała, Plac Mickiewicza 2.

Wykład jest równocześnie spotkaniem autorskim, nawiązującym do książki ,,Duchowość i charakter Witolda Pileckiego” autorstwa dr Anny Mandreli. Książka "Duchowość  i charakter Witolda Pileckiego" powstała w oparciu o teksty źródłowe  z Instytutu Pamięci Narodowej, Studium Polski Podziemnej, Muzeum Auschwitz Birkenau, a także o prywatną korespondencję i rozmowy z rodziną rtm. Pileckiego. Autorka zebrała wiele nieznanych do tej pory faktów i cytatów.  Między innymi dotarła do największego sekretu rtm. Pileckiego, który już w 1938 r. uzyskał stopień kapitana. Skromność, pokora oraz dyskrecja sprawiły, że  na wojnę w 1939 r. wyruszył jako podporucznik.

Anna Mandrela - Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Autorka książek:  "Kościół Katolicki wobec buddyzmu" oraz "Tomizm Garrigou-Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin". Wraz z dr Krzysztofem Trackim badała teczki Czesława Łapińskiego, prokuratora który oskarżał Witolda Pileckiego. Wyniki  tych badań ukazały się w  czasopismach ,,Wyklęci”, ,,Magna Polonia”, ,,W sieci historii”.  Była inicjatorką wydania nieznanego dotąd dokumentu ,,Odezwa do działaczy młodzieżowych”, który rtm. Pilecki rozpowszechniał na przełomie 1946/47 roku. Prowadzi warsztaty wykłady dla młodzieży dotyczące życia i postawy rtm. Pileckiego.

O wydarzeniu możesz przeczytać na facebooku

Bielsko-Biała - najnowsze informacje