poniedziałek, 31 lipca 2023 07:02

Zmarł wieloletni duszpasterz akademicki. Odegrał ważną rolę w życiu krakowskiego Kościoła. Cieszył się sympatią Jana Pawła II

Autor Mirosław Haładyj
Zmarł wieloletni duszpasterz akademicki. Odegrał ważną rolę w życiu krakowskiego Kościoła. Cieszył się sympatią Jana Pawła II

29 lipca 2023 r. w godzinach popołudniowych zmarł ks. prałat Franciszek Płonka, pierwszy duszpasterz rodzin diecezji bielsko-żywieckiej, a wcześniej wieloletni duszpasterz akademicki w Krakowie. Zasłużony kapłan rodem z Zarzecza przeżył prawie 83 lata, w tym 58 jako kapłan.

Śp. ks. Płonka urodził się 7 stycznia 1941 roku w Zarzeczu. Wśród  kolegów licealnych w Żywcu miał m.in. przyszłych kapłanów: S. Maślankę i  R. Zonia. Przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Wawelskiej 11 kwietnia 1965 r. z rąk arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły, który wysłał młodego kapłana na specjalistyczne studia do szwajcarskiego Fryburga. Pracę doktorską ks. Płonka opracowywał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W tym także mieście przez 20 lat prowadził duszpasterstwo akademickie przy kościele pw. św. Anny.

To o nim 8 czerwca 1979 roku w przemówieniu do młodzieży zgromadzonej  przed krakowskim kościołem na Skałce mówił Jan Paweł II: „Oczywiście Anna bez przerwy się tu odzywała, ponieważ ksiądz Płonka to jest właśnie Święta Anna”.

W momencie powstania diecezji bielsko-żywieckiej w 1992 roku ks. Franciszek zaangażował się w budowę od podstaw struktur duszpasterstwa rodzin. W pierwszych miesiącach istnienia nowej jednostki  administracyjnej Kościoła doprowadził do powołania Studium Teologii Rodziny, należącego początkowo do PAT w Krakowie. Dzięki staraniom kapłana powstał również Diecezjalny Dom Matki i Dziecka w Lipniku i inne rodzinne inicjatywy. Dbał o stałą działalność formacyjną w ramach kierowanego przez niego duszpasterstwa, inicjował liczne warsztaty, konferencje, sesje naukowe i publikacje o tematyce prorodzinnej.

Wielkim wydarzeniem był diecezjalny Rok Rodziny w 2007 roku. Podjął także liczne dzieła charytatywne i formacyjne w ramach pomocy rodzinom, takie jak: Diecezjalny Fundusz Obrony Życia, Adopcja Miłości, Diecezjalny Ośrodek Wspierania Rodziny, spotkania małżeńskie, Diecezjalna Poradnia Rodzinna, Dzieło Duchowej Adopcji, „Krucjata Modlitwa w Obronie Poczętych”, okno życia.

W 1997 roku, w związku z wejściem w życie „Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego…” ks. Franciszek skierował List otwarty do lekarzy w przychodniach i oddziałach ginekologiczno-położniczych na terenie diecezji.

Zainicjował liczne spotkania informacyjno-formacyjne nt. etyki małżeńskiej, wychowywania dzieci, poradnictwa, duchowości.

Przez lata pełnił w diecezji bielsko-żywieckiej posługę egzorcysty. Był ojcem duchownym bielsko-żywieckich prezbiterów, duszpasterzem służby zdrowia. Od początku swej pracy w diecezji zamieszkał przy bielskiej parafii na osiedlu Karpackim, z którą był związany także poprzez  codzienną posługę kapłańską. Przeszedł na emeryturę 7 lat temu.

Uroczystości pogrzebowe

Importa w czwartek 3 sierpnia br., o godzinie 18:00 w kościele Jezusa  Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej na osiedlu Karpackim.  Przed Mszą świętą od godziny 17:00 modlitwa przy trumnie zmarłego.

Pogrzeb odbędzie się w piątek 4 sierpnia br., o godzinie 15:00 w  kościele w Zarzeczu, następnie odprowadzenie na cmentarz parafialny.  Przed Mszą świętą czuwanie przy trumnie zmarłego.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Inf. i foto: diecezja.bielsko.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka