czwartek, 21 marca 2019 16:16

Błąd w przelewie – czy da się odzyskać środki

Autor (red)
Błąd w przelewie – czy da się odzyskać środki

W dobie bankowości elektronicznej mamy szansę zlecać przelewy w dowolnej chwili i z każdego miejsca na świecie. Co jednak zrobić, gdy pomylimy się, wprowadzając dane odbiorcy? Jak odzyskać pieniądze przesłane na zły numer konta?

Pierwszy krok - zgłoś pomyłkę

Trzeba przede wszystkim wiedzieć, że odzyskanie środków w przypadku błędu w przelewie jest możliwe. Jeśli masz szczęście, uczciwy odbiorca sam zwróci Ci omyłkowo otrzymane pieniądze. Lepiej jednak nie liczyć na taką ewentualność i od razu skontaktować się z bankiem. W polskim prawie niedawno nastąpiła nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, dzięki której znacznie łatwiej odzyskać środki. Zgodnie z ową nowelizacją bank ma obowiązek pomóc klientowi, jeżeli ten przez pomyłkę przelał pieniądze na zły rachunek. Procedura (obejmująca też przelewy zagraniczne) przebiega w ten sposób, że bank w ciągu maksymalnie 3 dni występuje do odbiorcy przekazu albo jego banku z wnioskiem o zwrot nienależnych środków. Adresat ma 30 dni na zastosowanie się do wezwania. Pieniądze trafiają wówczas na specjalny rachunek techniczny, a stamtąd z powrotem na konto prawowitego właściciela. Najbezpieczniej jest płacić w sieci za pomocą karty płatniczej. W razie pomyłki można skorzystać z opcji chargeback.

Kiedy odbiorca nie chce oddać pieniędzy

W sytuacji, gdy odbiorca okaże się nieuczciwy i zignoruje wezwanie, osoba, która pomyliła się w przelewie, również ma szansę zareagować. Bank może udostępnić dane odbiorcy swojemu klientowi, bo te przestają być chronione tajemnicą bankową. Klient ma dzięki temu szansę wystąpienia na drogę sądową przeciwko osobie, która przywłaszczyła sobie jego pieniądze. Zanim jednak skieruje się sprawę do sądu, warto zgłosić się na policję i przekazać funkcjonariuszom dane odbiorcy przelewu, który nie chce zwrócić nienależnych mu środków. W zdecydowanej większości przypadków interwencja policji pomaga, dlatego że mało kto chce mieć przecież problemy z prawem i ponosić koszty rozprawy.

Jak zapobiec pomyłkom?

Jeżeli często zlecasz przekazy, w szczególności przelewy międzynarodowe, kieruj się kilkoma prostymi zasadami, aby nie dopuścić do kłopotliwej sytuacji. Jeśli regularnie wysyłasz pieniądze na konkretny numer konta, ustaw sobie odbiorcę zdefiniowanego. Wówczas ograniczysz szansę na pomyłkę. Ponadto staraj się nie korzystać z opcji „kopiuj-wklej”. Wpisuj ręcznie numer rachunku odbiorcy. W razie potrzeby poproś kogoś o podyktowanie kombinacji cyfr. Zawsze sprawdzaj dwa albo trzy razy wpisany numer, aby upewnić się, że wszystkie liczby się zgadzają.

Ponadto zawsze wprowadzaj pełne dane odbiorcy. Wówczas będzie to jasna informacja dla banku, że nastąpiła pomyłka, jeśli środki trafią na zły numer. Dodatkowo przed zatwierdzeniem przelewu sprawdź, czy ustalony przez system transakcyjny bank odbiorcy jest taki sam, jak podany na rachunku czy podany Ci przez adresata.

Odzyskanie pieniędzy przelanych na zły numer konta jest znacznie łatwiejsze po nowelizacji w polskim prawie. Lepiej jednak zapobiegać niż przeprowadzać procedurę w celu zwrotu. Należy przede wszystkim bardzo ostrożnie wpisywać dane do przelewu w systemie bankowości elektronicznej. Poświęcenie kilku minut więcej na wykonanie przekazu może uchronić Cię przed uciążliwymi problemami.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje