niedziela, 24 października 2021 09:28

Bp Muskus stanowczo o migrantach: Rządzący nie znają Ewangelii? Jesteśmy odpowiedzialni za uwięzionych między granicami

Autor Mirosław Haładyj
Bp Muskus stanowczo o migrantach: Rządzący nie znają Ewangelii? Jesteśmy odpowiedzialni za uwięzionych między granicami

Damian Muskus biskup pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej przypomina, że katolicy są odpowiedzialni za „przybyszów uwięzionych między dwiema nieprzyjaznymi granicami”.

O. bp Damian Muskus OFM postanowił za pośrednictwem swojego facebookowego profilu zabrać głos w sprawie migrantów. Hierarcha zwraca uwagę na to, że od wielu tygodni katolicy poddawani są próbie pod kątem wierności Ewangelii.

-Niestety zbyt wiele osób włącza polityczne myślenie, wyłączając tym samym myślenie ewangeliczne. Wciąż niewielu w gąszczu skomplikowanej geopolityki potrafi dostrzec ludzi, którym jest zimno, którym brakuje pożywienia, którym brakuje czystej wody

-ocenia biskup.

O. Muskus podkreśla, że nikt rozsądny nie będzie postulował otwarcia granic dla niekontrolowanej migracji. Z drugiej strony zwraca jednak uwagę, że nikt, kto ma choć trochę wrażliwości, nie będzie zachęcał do obojętnego patrzenia na krzywdę ludzką.

-Stąd organizowane są zbiórki na rzecz uchodźców, podnoszą się odważne głosy wzywające do przezwyciężenia bezradności i niemocy, pojawiają się apele o solidarność z tułaczami

-podkreśl biskup.

Hierarcha przywołuje słowa Jezusa„Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie… „ (Mt 25, 35) i wyjaśnia, że ta „ewangeliczna prawda urzeczywistnia się na naszych oczach”.

-Wielu ludzi dobrej woli poświęca swój czas, siły, dzieli się tym, co ma, by ulżyć cierpiącym na granicach. Należy się im wielka wdzięczność za to, że w uchodźcy, czyli w człowieku, zobaczyli człowieka

-podkreśla o. Muskus.

Hierarcha zwraca uwagę na postawę pozostałych wierzących z rządzącymi na czele:

-A co na to reszta wierzących z rządzącymi na czele? Nie znają tej Ewangelii? Umknął im ten fragment? Znaleźli inną, bardziej wygodną interpretację? Potracili sumienia? Nie napełniają ich trwogą słowa Jezusa: „Idźcie precz…, bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście Mi pić, byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie”? (Mt 25, 41-43)

-dopytuje.

Bp Muskus stanowczo podkreśla, że  chrześcijaństwo bez miłosierdzia nie istnieje.

-Chrześcijaństwo przemilczające niewygodne Ewangelie staje się karykaturą. Nie wolno kaleczyć Ewangelii. Albo przyjmuje się ją w całości, albo w całości odrzuca. We wstępie do Ewangelii nie znajdziemy uwagi: „Niepotrzebne skreślić”.  Chrześcijaństwo bez miłosierdzia nie istnieje. Powtarzam to sobie, mówię to do moich braci w kapłaństwie, mówię do wydających rozkazy, mówię do całej rzeszy wierzących.

Biskup przypomniał, że katolicy są odpowiedzialni za los głodnych i spragnionych ludzi uwięzionych między granicami:

-W nasze ręce Bóg złożył czyste piękno Ewangelii, złożył w nich odpowiedzialność za los naszych braci najmniejszych: głodnych,  spragnionych, przybyszów uwięzionych między dwiema nieprzyjaznymi granicami. Co my z tą odpowiedzialnością robimy? Co robimy dziś z Ewangelią miłosierdzia?


O. bp Damian Muskus OFM

Pochodzi z Leżajska za Podkarpaciu. Urodził się 6 września 1967 roku. Po zdaniu matury w leżajskim liceum (1986 r.) rozpoczął nowicjat w Zakonie Braci Mniejszych Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Dnia 9 września 1987 roku w bazylice Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku złożył pierwsze śluby zakonne. W latach 1987-1993 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk ówczesnego metropolity lwowskiego, abp. Mariana Jaworskiego, 12 czerwca 1993 roku w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W pierwszym roku swojej posługi kapłańskiej pracował jako katecheta w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także jako duszpasterz pielgrzymów i grup młodzieżowych. W latach 1994-1998 odbył na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego studia specjalistyczne w zakresie katechetyki. Na podstawie dysertacji „Szkoła środowiskiem katechetycznym. Katechetyczne studium interdyscyplinarne” uzyskał stopień doktora nauk teologicznych.

Od 1999 r. był wicemagistrem braci kleryków, a następnie w latach 2002-2005 gwardianem klasztoru św. Franciszka z Asyżu i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W roku 2005 został mianowany kustoszem Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas sześcioletniej posługi koncentrował się nie tylko na kultywowaniu wielowiekowych tradycji, ale również na wprowadzaniu do kalendarza sanktuarium nowych nabożeństw i pielgrzymek stanowych, a także obejmowaniu troską duszpasterską młodych oraz osób niepełnosprawnych.

Jako kustosz zaprosił do kalwaryjskiego sanktuarium papieża Benedykta XVI i był organizatorem jego wizyty w polskiej Jerozolimie w 2006 roku. Był także gospodarzem ogólnopolskich uroczystości dziękczynnych za kanonizację św. Szymona z Lipnicy w 2007 roku.

Za jego kadencji odbyły się w Kalwarii Zebrzydowskiej obchody Roku Jubileuszowego, związanego z ważnymi rocznicami: 800-lecia istnienia Zakonu Franciszkańskiego, 400-lecia konsekracji kalwaryjskiego kościoła ojców bernardynów, 30. rocznicą podniesienia świątyni do godności bazyliki mniejszej, 30. rocznicą pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej i 10. rocznicą wpisu sanktuarium na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Z jego inicjatywy, dla upamiętnienia kalwaryjskiego Roku Jubileuszowego i w hołdzie dla polskiej Jerozolimy, powstało monumentalne dzieło poetycko-muzyczne „Oratorium Kalwaryjskie”. Premiera utworu, w formie plenerowego widowiska, odbyła się podczas odpustu Wniebowzięcia NMP w 2009 roku. W wydarzeniu brały udział rzesze pielgrzymów. Powtórnie „Oratorium Kalwaryjskie” zabrzmiało 8 grudnia 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie w ramach przygotowań do ŚDM i jako artystyczna inauguracja Roku Miłosierdzia.

W czasie, gdy o. Muskus był kustoszem kalwaryjskiego sanktuarium, przeprowadzono kompleksowe prace renowacyjno-konserwatorskie w bazylice Matki Bożej Anielskiej, w klasztorze oraz w kaplicach na Dróżkach. Dzięki szeroko zakrojonemu projektowi, który uzyskał wsparcie funduszy unijnych, dawny blask odzyskały najpiękniejsze obiekty wpisane na listę UNESCO.

Do dnia nominacji biskupiej o. Muskus był wykładowcą katechetyki i dydaktyki, referentem ds. katechezy przy Kurii Prowincjalnej oo. Bernardynów w Krakowie oraz sekretarzem formacji i studiów swojej zakonnej prowincji.

16 lipca 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej ze stolicą biskupią Amaia. Jako zawołanie biskupie wybrał słowa Chrystusa skierowane do św. Jana: „Ecce Mater tua” (Oto Matka twoja). Do tego zawołania nawiązuje także herb, który przedstawia Maryję stojącą pod krzyżem. W herbie zawarty jest również akcent franciszkański. Krzyż, na którym wisi Chrystus, ma kształt krzyża z San Damiano, przed którym modlił się św. Franciszek.

Święcenia biskupie wraz z ks. Grzegorzem Rysiem otrzymał 28 września 2011 roku w katedrze na Wawelu. Konsekratorem był kard. Stanisław Dziwisz, a współkonsekratorami kardynałowie Franciszek Macharski i Stanisław Ryłko.

Dwa lata później kard. Stanisław Dziwisz mianował bp. Muskusa Koordynatorem Generalnym Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. Był odpowiedzialny za całość przygotowań logistycznych i duszpasterskich oraz za przebieg międzynarodowego spotkania młodych w Krakowie, w którym uczestniczyło ok. 2,5 mln młodych z całego świata. Półtora roku po zawiązaniu Komitetu Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016 Konferencja Episkopatu Polski powołała Komitet Organizacyjny Wizyty Ojca Świętego Franciszka w Polsce. Jego zadaniem było skoordynowanie przygotowań do wizyty papieskiej z miejscach, które wykraczały poza program Światowych Dni Młodzieży, a więc w Częstochowie i Oświęcimiu. Bp Damian Muskus wszedł w skład tego gremium jako wiceprzewodniczący.

Bp Damian Muskus jest członkiem Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Zespołu KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych, Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży. Pełni ponadto funkcję delegata KEP ds. Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Inf.: Facebook, Archidiecezja Krakowska

Kraków

Kraków - najnowsze informacje