sobota, 11 maja 2024 04:00

Burmistrz złożył ślubowanie. W Brzesku odbyła się Pierwsza Sesja Rady Miejskiej

Autor Katarzyna Jamróz
Burmistrz złożył ślubowanie. W Brzesku odbyła się Pierwsza Sesja Rady Miejskiej

We wtorek (7 maja) w Brzesku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej kadencji 2024-2029. Przewodniczącym został Adrian Zaleśny, z kolei funkcje wiceprzewodniczących powierzono Jadwidze Dadej oraz Bogusławowi Samborowi. W czasie obrad odbyło się również uroczyste ślubowanie radnych oraz burmistrza Tomasza Latochy.

Zgodnie z protokołem inauguracyjną sesję otworzył, jak i przez pierwszą część obrad ją prowadził, radny senior Adam Kwaśniak. Na początku posiedzenia przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej Iwona Leś wręczyła stosowne zaświadczenia nowo wybranym radnym, którzy następnie złożyli uroczyste ślubowanie. W związku z wygaśnięciem mandatu Tomasza Latochy, który został wybrany na stanowisko burmistrza Brzeska, jego miejsce w Radzie Miejskiej zajęła Krystyna Gibała. Sam burmistrz po uroczystym zaprzysiężeniu poinformował, że funkcję zastępcy włodarza miasta będzie pełnić Grzegorz Brach.

Przewodniczącymi komisji powołanych podczas pierwszej sesji Rady Miejskiej zostali:

Anna Lubowiecka – Komisja Budżetu i Finansów

Daniel Szczupał – Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bartłomiej Turlej – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Piotr Duda – Komisja Porządku Publicznego i Rozwoju

Barbara Borowiecka – Komisja Spraw Społecznych

Franciszek Brzyk – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Kamil Trąba – Komisja Rewizyjna

Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka