czwartek, 12 lipca 2018 08:27

Całodobowa pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Autor Mądry Natalia
Całodobowa pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchomiło bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy i jej świadków - 800120002.

Dyżury pełnią konsultanci ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie - głównie psychologowie, pedagodzy oraz prawnicy na wydzielonych dyżurach prawnych.

Dla wielu osób doświadczających przemocy to pierwszy krok na drodze podejmowania decyzji o wychodzeniu z tej relacji. Dotyczy to zwłaszcza małych środowisk, gdzie dostęp do profesjonalnej pomocy bywa ograniczony.

Polska

Polska - najnowsze informacje